Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Nowe szlaki w starej przestrzeni: odkrywanie sąsiedztwa na nowo.

Toruner Vertrag
kal_arndt_beck ©Arndt Beck
© Fotos: Olga Kurilo

„Trialog“ jest projektem naukowym powstałym we współpracy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy międzyuczelnianej w zakresie nauk humanistycznych oraz zacieśnienie kontaktów międzykulturowych, mających przyczynić się do lepszego porozumienia Polaków, Rosjan i Niemców. W ramach projektu co roku odbywają się szkoły letnie oraz konferencje naukowe, których rezultaty są regularnie publikowane. W centrum zainteresowania znajduje się obszar pomiędzy Odrą a Niemnem, którego krajobraz kulturowy ukształtowały zarówno wpływy polskie, niemieckie jak i rosyjskie.


Cel:

Wzmocnienie współpracy międzyuczelnianej pomiędzy uniwersytetami we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Kaliningradzie (Rosja) i Toruniu (Polska) w zakresie nauk humanistycznych poprzez zacieśnienie wzajemnych kontaktów.


Koordynatorka/Kierowniczka projektu:

PD Dr habil. Olga Kurilo

Uczestnicy:

 

 


DEUTSCH POLSKI РУССКИЙ


Poleć stronę przez e-mail