Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Wystawa fotograficzna: "Pogranicze? Poszukiwanie śladów w regionie Torunia"

Ausstellung 2; ©Arndt Beck
  
Ausstellung 2, ©Arndt Beck
  
Besucher 2, Ausstellung 2, ©Arndt Beck
© Fotos: Arndt Beck

Granice między dwoma państwami nabierają szczególnej wyrazistości dzięki posterunkom, kontrolom paszportowym, budynkom przeznaczonym do poboru ceł i symbolom narodowym. Co dzieje się jednak, gdy przestaje ona istnieć? Jak zachowuje się pamięć o niej? Jakie ślady pozostawiła granica w dawnej strefie granicznej?

Centralnym punktem wystawy jest Region Toruński (Województwo Kujawsko-Pomorskie), który przed Pierwszą Wojną Światową był obszarem granicznym między Prusami i Rosją, a tuż po wojnie znalazł się w centrum Polski, z dala od jakiejkolwiek granicy. Niniejsza wystawa fotograficzna prezentuje granice i ślady po nich, które polscy, niemieccy i rosyjscy uczestnicy projektu „Trialog” odkryli w muzeach i kościołach, na cmentarzach, w architekturze, przyrodzie oraz podczas spotkań z mieszkańcami dawnego regionu pogranicznego. Celem niemiecko-polsko-rosyjskiej współpracy była refleksja nad fenomenem granicy oraz jej znaczeniem w przeszłości i teraźniejszości.

W celu różnorodnego sposobu przybliżenia tematu pogranicza, wystawa podzielona została na pięć działów tematycznych.

Flyer


Koordynator projektu, kocepcja wystawy, teksty:
PD Dr habil. Olga Kurilo
Fotograf, dobór zdjęć i opracowanie: Arndt Beck
Projekt graficzny: Piktogram


Wystawa fotograficzna sponsorowana ze środków niemieckiego Ministerstwa ds. Zagranicznych i organizacji DAAD.