Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

2. szkoła letnia w Toruniu 2011 r.

torun2, arndt beck ©Arndt Beck
  
torun, arndt beck 3 ©Arndt Beck
  
torun, arndt beck 2 ©Arndt Beck
© Fotos: Arndt Beck

"Dawna granica: bogata historia i turystyczny atut (Toruń i okolice)"
Toruń, 28 września – 3 października 2011 r.

Szkoła letnia odbyła się w ramach realizacji międzynarodowego projektu z dziedziny nauk humanistycznych Trialog:  „Nowe szlaki w starej przestrzeni: odkrywanie sąsiedztwa na nowo”.

Tematy szkoły letniej obejmowały:

1. Przestrzeń przed i po powstaniu granicy (ślady w architekturze, krajobrazie itd.)
2. Pamięć o granicach historycznych w muzeach, wystawach i w postaci „oral history”
3. Granice w mieście, między miastem i wsią oraz lokalne granice

Grupy tematyczne:

Grupa 1: Pamięć o byłych granicach, miejsca pamięci i granice reliktowe
Grupa 2: Krajobraz kulturowy
Grupa 3: Granice w naturze i środowisku jako atut turystyczny


Program szkoły letniej


Województwo kujawsko-pomorskie jako dawny kraj graniczny (prezentacja PPT w jęz. ang.)