Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Mečnikovo/Neuhäuser

Neuhaeuser1 ©Sammlung Klemm

 

 

© Sammlung Klemm

Neuhaeuser2 ©Sammlung Klemm

 
 

© Sammlung Klemm

Neuhaeuser3 ©Maciej Mazurkiewicz

 

© Maciej Mazurkiewicz

Zamożni kupcy z Königsberga stworzyli kolonię willową Neuhäuser i na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku założyli  uzdrowisko nadmorskie. Mało przygotowana dla turystyki okolica pozwalała letnikom pod koniec XIX wieku odpocząć daleko od zgiełku innych sambijskich kąpielisk. Mimo rosnącej popularności, w początku XX wieku,  Neuhäuser utrzymał w znacznym stopniu swój wyjątkowy, można by było nawet powiedzieć, elitarny charakter. Od roku 1945 Neuhäuser – przemianowany w Mečnikovo – nie jest już kurortem i dopiero od lat 1990-tych wraca powoli do świadomości mieszkańców Kaliningradu.