Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Projekt „Kurorty Sambii / obwodu kaliningradzkiego: Zmiany tożsamości w XIX i XX wieku"

!cid_A82C1811-95C8-4D77-92FE-91A33629B321@Speedport_W_921V_1_17_000 ©Elzbieta Szumanska
Projekt wspierany przez
Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów
Ministra Stanu przy Kanclerz Federalnej
BKM_pl_Web_de ©Bundesministerium fuer Kultur und Medien