Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Imprezy i wykłady

Gebietsbibliothek-Olga ©Olga Kurilo
Kaliningradzka Naukowa Biblioteka Okręgowa
dr Olga Kurilo 

© Agnieszka Twardak 
KVV ©EU Viadrina
Wykaz wykładów z komentarzami 
Projekt_Kant ©Anna Gatzke

Prezentacja projektu na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Imanuela Kanta
© Anna Gatzke

plakat_kultur als tat ©Anna Gatzke

Plakat für den Workshop „Kurort als Tat- und Zufluchtsort“

Im Konferenzraum, Heiligendamm ©Olga Kurilo
Konferenсja w Heiligendamm,
Olga Kurilo i Maria Erashova
© Foto: Olga Kurilo
Teilnehmer der Konferenz in Kühlungsborn ©Olga Kurilo
Konferenсja w Heiligendamm,
uczestnicy konferencji w Kühlungsborn
© Foto: Olga Kurilo
bild priora ©Olga Kurilo
Plakat do wystawy Sopot, Cranz, plaża ryska. Kurorty nadmorskie w XIX i XX wieku“
Osteuropa Kolloquium Kurilo ©Olga Kurilo
Plakat na Kolokwium Wschodnioeuropejskie
z dn. 14 stycznia 2013 r.
Paralellen-Bild ©Universitaet Kaliningrad
Plakat na konferencję
„Analogie. Historia
i codzienność"
Konferenz Jurmala  1 ©Olga Kurilo
  
Konferenz Jurmala  2 ©Olga Kurilo
  
Konferenz Jurmala  3 ©Olga Kurilo
Konferencja w Jūrmala
© Foto: Olga Kurilo
Koenigsberger Kreis ©Leo Hesse

„Krąg Königsberski“, Berlin
© Foto: Leo Hesse

1 października 2013

Prezentacja projektu „Kurorty Sambii” w Kaliningradzkiej Naukowej Bibliotece Okręgowej, dr Olga Kurilo
 
Relacja z wyjazdu (w jęz. niem.)

Semestr zimowy 2013/14

Seminarium magisterskie „Kurorty jako fenomen europejski: miejsca wypoczynku, zbrodni i schronienia we wschodnioeuropejskiej i środkowoeuropejskiej przestrzeni kulturowej” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (wtorek, 9.15 – 10.45, GD 05). Prowadząca seminarium dr Olga Kurilo.

Opis seminarium (w jęz. niem.)

28-29 czerwca 2013


Konferencja na temat  „Kurort jako miejsce przestępstwa i jako miejsce schronienia: konkurujące ze sobą wizje przeszłości w Środkowej i Wschodniej Europie w XIX i XX wieku”, Lipsk.

Organizatorzy: dr hab. Olga Kurilo (EUV, Frankfurt nad Odrą) w kooperacji z grupą projektu GWZO „Miejsca Sprzeciwu”

Konferencja jest wspierana przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów Ministra Stanu przy Kanclerz oraz przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Program (w jęz. niem.)
Galeria zdjęć

29-31 maja 2013

Uczestnictwo w konferencji  “Tradition and culture in the context of today’s touristic marketing. Interantional symposium on the marketing of historic places with focus on seaside resort architecture”, Heiligendamm.

14 maja 2013

Prezentacja projektu „Kurorty Sambii” i dyskusja ze studentami Instytutu nauk humanistycznych na Bałtyskim Federalnym Uniwersytecie im. Imanuela Kanta (dr Olga Kurilo, Anna Gatzke).

30 marca 2013

Otwarcie wystawy Sopot, Cranz, plaża ryska. Kurorty nadmorskie w XIX i XX wieku“ w centrum dokumentacyjnym miasta Prora. Odczyt inauguracyjny: dr Olga Kurilo.

Dalsze informacje tutaj

14 stycznia 2013

Kolokwium Wschodnioeuropejskie na Europejskim Uniwersytecie  Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Wykład dr  Olgi Kurilo:  „Kurorty bałtyckie  w Sambii i ich tożsamość” (w oryginale: „Ostseebäder im Samland und ihre Identität”)
Program (w jęz. niem.)

22 listopada 2012

Konferencja Analogie. Historia i codzienność" (Pierwsze naukowe forum poświęcone tematyce pielęgnacji historycznego dziedzictwa miasta Zielenogradsk-Cranz), Zielenogradsk.

Odczyt dr Olgi Kurilo: „Dziedzictwo kulturowe uzdrowiska Zielenogradsk: Tożsamość i identyfikacja".

Program (w jęz. ros.)
Dalsze informacje tutaj (w jęz. ros.)

18-20 października 2012

Conference of Jūrmalas pilsētas muzejs (Jūrmala, Latvia) „Kulturowo-historyczne dziedzictwo w kurortach nadmorskich. Tradycje i współczesne tendencje”.
Planowany odczyt dr Olgi Kurilo: „Kulturowo-historyczne dziedzictwo w kurortach nadmorskich Sambii / obwodu kaliningradzkiego“.
Streszczenie (w jęz. ang.)

28 lipca 2012

Otwarcie wystawy „Sopot, Cranz, plaża ryska. Kurorty nadmorskie w XIX i XX wieku“ w ośrodku kultury Ellingen... dalej
Odczyt inauguracyjny dr Olgi Kurilo: “Kurorty nad Bałtykiem: międzynarodowe dziedzictwo kulturowe”.

26-29 kwietnia 2012

Trzecia międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Trialog“ pt. „Między Odrą a Niemnem: Problemy pamięci historycznej“, Kaliningrad.
Odczyt dr Olgi Kurilo: „Kurorty w Sambii/ obwodzie kaliningradzkim: historyczne i współczesne krajobrazy pamięciowe i zmiany tożsamości w XIX i XX wieku“.
Dalsze informacje tutaj

24 kwietnia 2012

„Königsberger Kreis“ („Krąg Königsberski“), Berlin.
Odczyt dr Olgi Kurilo na temat „Kurorty w Sambii/ obwodzie kaliningradzkim, plaża ryska i polskie wybrzeże (Sopot) - porównanie“.

23 marca 2012

Konferencja „Architektura secesyjna w krajach regionu bałtyckiego i w Petersburgu“ w Instytucie Naukowo-Badawczym Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki (oddział petersburski).
Odczyty dr Olgi Kurilo na tematy: „Secesja w regionie bałtyckim: europejskie wpływy kulturowe i regionalne spory“ oraz: „Symbolika smoka w architekturze regionu bałtyckiego – fenomen regionalny, europejski czy międzynarodowy?“ W ramach tych odczytów został naświetlony między innymi aspekt architektury secesyjnej w kurortach sambijskich.
Dalsze informacje tutaj