Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Podróże badawcze

Październik 2013 r.

Kaliningrad: Kaliningradzka Naukowa Biblioteka Okręgowa
 
Relacja z wyjazdu (w jęz. niem.)

Lipiec 2013 r.

Moskwa: Kwerenda literatury i źródeł w Państwowej publicznej  historycznej bibliotece Rosji i także w Rosyjskiej państwowej bibliotece.

Maj 2013 r.

Obwód Kaliningradzki: Pobyty badawcze w  Baltijsku, Mečnikovo, Jantarnyjm, Pionerskijm, Svetlogorsku, Otradnoe, Zelenogradsku i Kaliningradzie. Zostały przeprowadzone wywiady z ekspertami i świadkami czasów. Poza tym została przeprowadzona kwerenda w  następujących instytucjach: Archiwum Państwowe Kaliningrad, Kaliningradzka Naukowa Biblioteka Okręgowa, miejscowe biblioteki w Baltijsku, Jantarnyjm, Svetlogorsku i Pionerskijm, muzeum i biblioteka Kombinatu bursztynowego (Jantyrnyj), muzeum Hermanna Bracherta, archiwum redakcji gazety „Novosti Pionerskogo“ itd.
 
Relacja z wyjazdu (w jęz. niem.)

2013 r.

Lipsk: Niemiecka Biblioteka Narodowa w Lipsku


Październik 20132 r.

Lüneburg: Wschodniopruskie muzeum regionalne w Lünebur


Wrzesień 2012 r.

Pinneberg: Sambijske muzeum  wspólnoty byłych mieszkańców Fischhausen

Kaliningrad: Archiwum Państwowe Kaliningrad, Kaliningradzka Naukowa Biblioteka Okręgowa, Biblioteka Miejska w Zielenogradsku/Cranz itd.
Sprawozdanie (w jęz. niem.)


Czerwiec 2012 r.

Ellingen: Ośrodek Kultury Prus Wschodnich


Maj 2012 r.

Marburg: Instytut Herdera ds. Historycznych Badań Wschodnioeuropejskich


Kwiecień/Maj 2012 r.

Kaliningrad: Archiwum Państwowe Kaliningrad i Kaliningradzka Naukowa Biblioteka Okręgowa
Sprawozdanie (w jęz. niem.)


Kwiecień 2012 r.

Olsztyn: Archiwum Państwowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Sprawozdanie ( w jęz. niem.)


2012 r.

Lipsk: Niemiecka Biblioteka Narodowa w Lipsku