Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 157-2021

„Jedna z najpiękniejszych polsko-niemieckich historii” – Partnerstwo Miast Gdańska i Bremy otrzymało 20. Nagrodę Viadriny

Partnerstwo Miast Gdańska i Bremy zostało dziś, we wtorek 5 października 2021, uhonorowane 20. Nagrodą Viadriny. Podczas uroczystej gali w auli Audimax Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, oraz dr Andreas Bovenschulte, burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy odebrali wyróżnienie za zasługi na rzecz porozumienia między Polską i Niemcami.

Pod tym linkiem znajdą Państwo zdjęcie do publikacji:
www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/fotos/Viadrina-Preis-2021.jpg

Podpis pod zdjęciem od lewej: Prezydentka Viadriny prof. dr Julia von Blumenthal, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, dr Andreas Bovenschulte, burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy i prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, Przewodnicząca Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu.

Copyright: Heide Fest

„Gdańsk i Brema napisały jedną z najpiękniejszych opowieści polsko-niemieckich. Jest to opowieść o budowaniu dialogu w czasach monologów, o praktykowaniu przyjaźni na przekór rekomendowanej niechęci i o tworzeniu takiego „My”, które nie potrzebuje odrzucenia Innych.”, powiedział dr Marek Prawda, były Ambasador Polski w Niemczech w swojej laudacji. Były dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie partnerstw miast w obliczu napiętych stosunków między rządami: „Jest w nich energia proeuropejska, którą w zbyt małym stopniu wykorzystujemy na rzecz stosunków dwustronnych. Pozostawienie w tej sytuacji samorządów i społeczeństwa obywatelskiego na uboczu oznaczałoby, że nie tylko gubimy istotną część proeuropejskiego potencjału relacji dwustronnych, lecz utrwalamy jego marginalizację”.

Podczas ceremonii wręczenia nagrody Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, powiedziała o partnerstwie Gdańska i Bremy: „Oba miasta systematycznie uchylały żelazną kurtynę, która dzieliła Europę. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że i nam przypada dziś rola awangardy, obowiązek dawania przykładu i promowania dobrych standardów w nadziei, że rządzący również pójdą w nasze ślady”.

W swoim przemówieniu burmistrz Bremy dr Andreas Bovenschulte podkreślił znaczenie byłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany w styczniu 2019 roku: „Ta nagroda jest hołdem dla jego pracy – giganta, na którego ramionach stoimy”. Dr Andreas Bovenschulte zakończył słowami: „My, Gdańsk i Brema, nadal będziemy nosicielami sztandaru przyjaźni polsko-niemieckiej oraz demokratycznej, solidarnej i wolnej Europy”.

Nagrodę Towarzyszącą otrzymała w tym roku Orkiestra Uniwersytecka Viaphoniker e. V.

Historia partnerstwa Gdańska i Bremy:
Partnerstwo miast Gdańska i Bremy rozpoczęło się w latach 70., w sześć lat po zawarciu pamiętnego układu o normalizacji stosunków między Polską a Niemcami. W owym czasie był to znaczący krok na drodze ku dobrosąsiedzkiej współpracy obu krajów. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy dwoma tradycyjnymi miastami portowymi i hanzeatyckimi 12 kwietnia 1976 r. Głównymi celami umowy były pojednanie i zbliżenie obu narodów oraz wymiana w dziedzinie polityki lokalnej, nauki i edukacji, kultury i sportu. Liczne instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne w obu miastach realizują tę umowę do dziś w formie wspólnych projektów.

Historia Nagrody Viadriny:
Od 1999 roku Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro przyznawana jest corocznie przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania. Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: noblista Günter Grass (2001), Adam Michnik (2000), Adam Krzemiński (2006), premier Tadeusz Mazowiecki (2009), Krzysztof Penderecki (2011), Hans-Dietrich Genscher (2012) oraz Agnieszka Holland (2019)


Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de