Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 133-2017

vom 9. Juni 2017

„Na rzecz europeizacji oddolnej, a nie odgórnej!” – tegoroczną Nagrodę Viadriny otrzymała Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa


W piątek, 9 czerwca, Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa otrzymała tegoroczną Nagrodę Viadriny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 22-osobowa grupa polskich i niemieckich naukowców została nagrodzona za wieloletnie zaangażowanie w stworzenie wspólnego podręcznika do nauki historii w szkołach ponadpodstawowych w Polsce i w Niemczech pt. „Europa. Nasza historia”.

W swojej laudacji francusko-niemiecki historyk prof. dr Étienne François, uznany ekspert w dziedzinie europejskiej kultury pamięci, zwrócił uwagę na pozytywne podejście członków Komisji do wspólnej polsko-niemieckiej historii: „Zamiast podkreślać ciężar przeszłości, kierowali się zachwytem nad wspólną historią, który od pierwszej strony zarazi każdego czytelnika i czytelniczkę.” I dalej: „Życzyłbym sobie, żeby z tego podręcznika korzystały uczennice i uczniowie w Europie i poza jej granicami – na rzecz europeizacji oddolnej, a nie odgórnej!”

W imieniu wszystkich członków Komisji Nagrodę Viadriny odebrali prof. dr Robert Traba z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg z Uniwersytetu w Gießen. W swoim wystąpieniu prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg podkreślił: „Żyjemy obecnie w fazie renacjonalizacji polityki oświatowej i historycznej. Dodatkowym zadaniem bilateralnej Komisji Podręcznikowej jest w tym momencie określenie niepodważalnych zasad dydaktycznych oraz międzynarodowych tematów w Polsce i w Niemczech, których nie może zebraknąć w nowoczesnych podręcznikach szkolnych”.

Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przyznaje Nagrodę Viadriny corocznie osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania. Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, Przewodnicząca Kuratorium, podziękowała członkom Komisji za wspaniałą pracę: „Podręczniki mogą wzmacniać narodowe resentymenty i podsycać obraz wroga, albo zachęcać do zastanowienia się nad wspólną historią. Jeśli Nagroda Viadriny w jakikolwiek sposób przyczyni się do takiego zastanowienia, albo pomoże rozpowszechnić ten polsko-niemiecki projekt dotyczący historii Europy, to udało nam się bardzo wiele osiagnąć.

Nagrodę Finansową otrzymała inicjatywa studencka „Initiative Deutschunterricht für AsylbewerberInnen“. Powołana do życia w 2013 roku przez studentów Viadriny grupa udziela bezpłatnych lekcji języka niemieckiego osobom starającym się o azyl w ośrodkach dla uchodźców we Frankfurcie nad Odrą i w Eisenhüttenstadt.

Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro jest przyznawana corocznie, od 1999 roku, przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania.

Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: tłumacz dr h.c. mult. Karl Dedecius (1999), noblista dr h.c. mult. Günter Grass (2001), publicyści: dr h.c. mult. Adam Michnik (2000) i Adam Krzemiński (2006), pierwszy premier III Rzeczypospolitej dr h.c. mult. Tadeusz Mazowiecki (2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff (2010), kompozytor i wielokrotny zdobywca nagród Grammy prof. Krzysztof Penderecki (2011), były minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec dr h.c. mult. Hans-Dietrich Genscher oraz prof. dr Irena Lipowicz (2014) i prof. dr Anna Wolff-Powęska (2016).


Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Public Relations
tel.:  +49 (0)335 5534 4515
email: presse@europa-uni.de