Banner Viadrina

Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Medieninformation Nr. 79-2015

vom 5. Mai 2015

„Człowiek, który stworzył solidne podstawy dla rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Niemcami“ – Wolfgang Templin został laureatem Nagrody Viadriny 2015W poniedziałek, 4 maja 2015 r. działacz na rzecz praw obywatelskich i publicysta Wolfgang Templin został laureatem Nagrody Viadriny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 € przyznawana jest od 1999 roku za szczególne zasługi na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

„Do tej nagrody doprowadziła mnie bardzo długa droga. Droga, której nie pokonałbym bez pomocy moich politycznych współtowarzyszy i przyjaciół – mogliśmy współtworzyć fragment historii”, powiedział Wolfgag Templin.

Podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Nagrody Viadriny wielokrotnie wspominano zmarłego w ubiegłym tygodniu Władysława Bartoszewskiego. Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Alexander Wöll poprosił zebranych gości o uczczenie zmarłego minutą ciszy słowami: „Bez niego – śmiem twierdzić – nie byłoby nas tutaj dzisiaj”.

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz wydawca polsko-niemieckiego magazynu „Dialog“, w swojej laudacji podkreślił szczególne zasługi „politycznie zaangażowanego tłumacza między kulturami“ Wolfganga Templina następującymi słowami: „Uhonorowaliśmy dzisiaj człowieka, który stworzył solidne podstawy dla rozwoju  dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Niemcami.”

Sabine Kunst, Minister Nauki Kraju Związkowego Brandenburgia w swoim przemówieniu powiedziała: „Osobowościom takim jak Pan zawdzięczamy fakt, że Viadrina istnieje.”

W drugiej części uroczystości Wolfgang Templin przeczytał fragmenty swojej najnowszej książki „Dreizack und Roter Stern: Geschichtspolitik und historisches Gedächtnis in der Ukraine“. W rozmowie z prof. dr Alexandrem Wöllem na temat książki podkreślał ważną rolę Polski w aktualnej sytuacji na Ukrainie.

Nagrodę finansową otrzymała „Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów“.
Od 2000 roku Akademia Seniorów regularnie organizuje wykłady na różnorodne tematy, m.in. z zakresu historii oraz wiedzy o regionie w Collegium Polonicum i na Viadrinie.

„W przypadku Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów po raz pierwszy wyróżniliśmy projekt studentów, którzy zdali maturę kilkadziesiąt lat temu. Swoje życie zawodowe mają już za sobą, ale ich zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami jest nieprzerwane.” powiedział Jürgen Vietig, przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Wolfgang Templin
Pierwsze kontakty z polską opozycją demokratyczną Wolfgang Templin nawiązał już w latach siedemdziesiątych. W latach późniejszych próbował stworzyć w NRD struktury opozycyjne wg polskiego wzorca, co miało dla niego poważne konsekwencje. W 1988 roku został zmuszony do wyjazdu do RFN. Po upadku muru berlińskiego Wolfgang Templin powrócił do Berlina i pracował m.in. w biurze Pełnomocnika Federalnego do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD. Od lipca 2010 do grudnia 2013 kierował biurem Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Nagroda Viadriny
Nagroda Viadriny jest przyznawana corocznie od 1999 roku przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania.
Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: tłumacz Karl Dedecius (1999), noblista Günter Grass (2001), publicyści: Adam Michnik (2000) i Adam Krzemiński (2006), pierwszy premier III Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki (2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff (2010), kompozytor i wielokrotny zdobywca nagród Grammy Krzysztof Penderecki (2011) oraz były minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec Hans-Dietrich Genscher.


Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Public Relations
tel.:  +49 (0)335 5534 4515
email:
 presse@europa-uni.de