Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 213-2013

z    29. pazdzernika 2013

Tłumacz Karl Dedecius przekazał Viadrinie swoje literackie archiwum –
Uniwersytet otrzymał prawa autorskie

Karl Dedecius, założyciel serii wydawniczej „Biblioteki Polskiej” w wydawnictwie Suhrkamp, powołał w czwartek 28 listopada 2013 do życia Fundację „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 92-letni tłumacz literatury polskiej na język niemiecki przekazał w ten sposób Viadrinie prawa autorskie do części swojego literackiego dorobku, łącznie z prawami do około 200 publikacji. Wspólnie z Fundacją Roberta Boscha oraz Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt Fundacja „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa” będzie co dwa lata przyznawała nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polsko-niemieckich.
 
Prof. dr hab. Joachim Rogall, dyrektor zarządzający Fundacji im. Roberta Boscha, która od lat wspiera działalność Dedeciusa, w swojej laudacji powiedział: „Pańska praca nie poszła na marne, Panie Dedecius, posiane ziarno wydało plony – także Viadrina jest częścią tego sukcesu”.

W trakcie uroczystości Karl Dedecius przyznał: „Z bijącym sercem przekazuję w Pańskie zaufane ręce mój literacki dorobek. Jestem niezwykle wdzięczny za ochronę i wykorzystanie praw do moich książek oraz polonistycznych półfabrykatów zgromadzonych w moich licznych skrzyniach i kartonach”. Z uśmiechem na ustach dodał: „Czort wie, kto się z tym upora, ja nie.”
 
Prezydent Viadriny dr Gunter Pleuger w następujących słowach podziękował fundatorowi: „Pańska Fundacja, kochany Panie Dedecius, stanowi dla nas zobowiązanie i zadanie, których podjęliśmy się świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Dzięki niej ważna część polsko-niemieckiej literatury znalazła swoje miejsce na Viadrinie i w Collegium Polonicum.”

Karla Dedeciusa od lat wiele łączy z frankfurcką uczelnią: w 1999 roku został on pierwszym laureatem Nagrody Viadriny. W 2011 roku Uniwersytet Europejski i Collegium Polonicum uhonorowały Karla Dedeciusa uroczystymi obchodami jego dziewięćdziesiątych urodzin. Podczas trwających dwa dni uroczystości nadano mu tytuł doktora honoris causa Wydziału Kulturoznawstwa Viadriny. W 2001 roku Dedecius przekazał uczelni pierwszą część swojego archiwum. Wtedy też w słubickim Collegium Polonicum otwarte zostało Archiwum Karla Dedeciusa, którego głównym zadaniem jest opieka nad dokumentami tłumacza.

Biografia fundatora:
W 1979 roku zaiinicjował powstanie Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. Funkcję dyrektora Instytutu pełnił do 1997 roku. Do jego najważniejszych dzieł zaliczane są m.in. pięćdziesięciotomowa Biblioteka Polska, seria wydawnicza ukazująca się w latach 1982-2000 w Wydawnictwie Suhrkamp, oraz wydana w okresie od 1996 do 2000 roku siedmiotomowa „Panorama Literatury Polskiej XX wieku”.
Dedecius był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Jest laureatem licznych nagród, między innymi: Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich, Nagrody dla Tłumaczy Polskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku, Nagrody im. Anny Godlewskiej oraz Nagrody Związku Literatów Polskich.

Dodatkowych informacji udziela:
Archiwum Karla Dedeciusa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Collegium Polonicum
tel.: +48 - 95 - 7592 359
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de