Banner Viadrina

Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Medieninformation Nr. 213-2012

z 12 grudnia 2012 r.


Rita Süssmuth otwiera 13 grudnia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina pierwsze międzynarodowe spotkanie polonoznawczych jednostek badawczych

Prof. Dr Rita Süssmuth, Prezydent Niemieckiego Instytutu Kultury i Przewodnicząca Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki otworzy w czwartek, 13 grudnia, o godz. 13:30 w Sali Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą razem z prezydentem uniwersytetu, dr Gunterem Pleugerem pierwsze, międzynarodowe spotkanie polnoznawczych jednostek badawczych.
Na dwudniową konferencję na temat „Nowe drogi badań polonoznawczych. Wymiana doswiadczeń i usieciowienie centrów naukowych” zgłosiło się 40 znanych przedstawicieli studiów o Polsce z Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony jest międzynarodowemu usieciowieniu i wymianie doświadczeń badaczy i badaczek polonoznawczych w Niemczech z partnerami w Polsce i USA. W drugim dniu konferencji Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przedstawi projekt platformy internetowej „Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie”. Celem tej platformy jest skupienie wyników badań i ważnych informacji z zakresu badań polonoznawczych i udostępnienie ich badaczkom i badaczom online w językach polskim, niemieckim i angielskim. Projekt ten jest obecnie opracowywany na Uniwersytecie Europejskim Viadrina dzięki wsparciu Brandenburskiego Ministerstwa Nauki i Kultury (MWFK).

Konferencję organizuje Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (CIP) we współpracy z Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej (DPI) i Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki (PNFN).

Kontakt i dalsze informacje:

Europa-Universität Viadrina
Professur und Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZiP)
Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast
Große Scharrnstraße 59
Tel. + 49 335 5534 2650
E-Mail: jajesniak-quast@europa-uni.de
www.europa-uni.de/zip