Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Do najciekawszych zabytków Kostrzyna należą „Kostrzyńskie Pompeje” – ruiny zburzonego w 1945 r. Starego Miasta, z trzech stron otoczone zachowanymi fortyfikacjami. Jedyny w swoim rodzaju powierzchniowy pomnik wymazanego z powierzchni ziemi miasta-twierdzy obejmuje siatkę dawnych ulic i placów - po części wciąż pokrytych brukiem, oraz dobrze czytelne pozostałości zabudowy, w tym szczególnie przemawiające do wyobraźni dolne partie zamku i kościoła. Miasto było niegdyś książęcą rezydencją i stolicą prowincji, sceną, na której rozgrywała się wielka historia – jej prominentnymi bohaterami byli władcy Brandenburgii i Prus. Wśród ruin wciąż odnaleźć można związane z nimi miejsca. 

Rdzeń twierdzy Kostrzyn był arcydziełem sztuki fortyfikacyjnej. Powstał w XVI wieku i przez kolejne kilka stuleci był stale modernizowany i rozbudowywany. Składały się nań potężne murowano-ziemne konstrukcje, w tym wielkie bastiony, mieszczące kompleksy podziemnych izb, chodników i opatrzonych strzelnicami stanowisk bojowych. Do dziś przetrwały zeń spięte kurtynami bastiony Filip, Król i Brandenburgia (dwa pierwsze mieszczą kompleksy kazamat), poza tym odcinki fos, bramy Berlińska i Chyżańska, rawelin August Wilhelm, dzieło rogowe na Gorzynie oraz szereg pomniejszych budowli. Obecnie w Bramie Berlińskiej mieści się punkt informacji turystycznej, a na bastionach Filip i Brandenburgia oraz spinającej je kurtynie promenada spacerowa, oferująca przepiękny widok na dolinę Odry.

W Bastionie Filip, jednym z trzech bastionów znajdujących się do dnia dzisiejszego w Twierdzy Kostrzyn, powstało muzeum. W dziale związanym z II Wojną Światową punktem ciężkości są wydarzenia związane z bitwą o Kostrzyn, czyli: styczeń - marzec 1945roku, zupełne zniszczenie i wyludnienie miasta , jego zasiedlenie przez ludność polską, wojenne nekropole istniejące wcześniej w Kostrzynie oraz największy obóz jeniecki Stalag IIIC. Na ekspozycję składają się między innymi zdegradowane uzbrojenie i wyposażenie wojskowe, części osobistego wyposażenia więzionych i poległych w Kostrzynie żołnierzy, świadectwa zniszczeń (destrukty amunicji), graficzne prezentacje (min. wielkoformatowe  wydruki zdjęć i map). Wyposażenie multimedialne obejmuje automatyczne  oraz uruchomiane przez widzów projekcje i audycje związane z bitwą o Kostrzyn i z unicestwieniem miasta w 1945 roku. 
 
 
Kontakt:
 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel.: 95 752 23 60
e-mail: muzeum@kostrzyn.um.gov.pl