Banner Viadrina

Wizy

Wiza niemiecka

Osoby chcące studiować na wyższej uczelni w Niemczech, powinny przed przyjazdem złożyć w odpowiedniej placówce konsularnej w kraju ojczystym podanie o wizę studencką.
Wyjątki:

  • mieszkańcy UE
  • mieszkańcy krajów, które zawarły specjalne umowy partnerskie: Honduras, Islandia, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, Liechtenstein i USA.

Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać do Niemiec jako turysta! Przemianowanie wizy turystycznej na studencką jest w Niemczech niemożliwe.

Nowość: Ponieważ pobyt w Niemczech studentów z wymiany nie trwa dłużej niż 12 miesięcy, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie wizy na wszystkie kraje strefy Schengen na cały planowany pobyt (zgodnie z art. 18 II SDÜ). W takim przypadku nie trzeba dodatkowo ubiegać się o przyznanie wizy w Niemczech.

Wiza polska

Ze względu na przygraniczne położenie Viadriny nie tylko akademiki są po obu stronach, ale również część wykładów ma miejsce w Słubicach w budynku Collegium Polonicum - wspólnej placówce Uniwersytetu Adama Mickiewicza i EUV. Z tego względu należy również złożyć podanie o polską wizę. Proszę w porę dowiedzieć się w placówce konsularnej w kraju ojczystym, czy wjeżdżając do Polski wymagana będzie wiza.

Proszę pamiętać, aby ubiegać się o wizę typu "multiple entry", czyli wielokrotnego wjazdu.

Więcej informacji w sprawach prawnych dotyczących studentów zagranicznych można zaczerpnąć na stronach prof. dr. Gerarda C. Rowe.