Banner Viadrina

Ubezpieczenie chorobowe

beratung ©Heide Fest

Aby móc dokonać wpisu na listę studentów Viadriny konieczne jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia chorobowego. Regulacja ta dotyczy wszystkich, z wyjątkiem studentów z niektórych państw posiadających specjalne uzgodnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych i chorobowych. Istnieje wiele agencji ubezpieczeniowych, z którymi najlepiej skontaktować się bezpośrednio. W celu dalszych informacji prosimy o zwrócenie się do Biura Ubezpieczeń DAAD.

Dodadkowe informacje na ten temat są dostępne w portalu 1a-krankenversicherung.de.