Banner Viadrina

Ubezpieczenie chorobowe

beratung ©Heide Fest

Obowiązek ubezpieczenia

Aby móc się zapisać na studia na Viadrinie potrzebne jest niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, które spełnia wymagania prawne. Certyfikat ubezpieczenia musi być dołączony do dokumentów przy zapisaniu się (potwierdzeniu studiów) na uniwersytecie.

Kandydaci z Unii Europejskiej

 • Kandydaci, którzy pochodzą z krajów, w których są szczególne rozwiązania odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (UE), nie muszą nabywać niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W tym przypadku Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wystarczająca. Trzeba się zgłosić do firmy ubezpieczeniowej w swoim kraju (w Polsce NFZ) odpowiednio wcześnie, aby móc otrzymać EKUZ na czas. W Niemczech powinniście zgłosić się z waszą kartą do niemieckiej firmy ubezpieczenia, żeby wystawili wam wymagane zaświadczenie ubezpieczeniowe dla uniwersytetu.

Kandydaci z poza Unii Europejskiej

 • Podczas pobytu w Niemczech studenci z krajów nie unijnych muszą posiadać niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Po przyjeździe do Frankfurtu nad Odrą trzeba zawrzeć umowę o ubezpieczenie zdrowotne z niemiecką kasą chorych.
 • Prosimy nie zawierać umowy o ubezpieczenie w kraju rodzinnym, ponieważ często nie spełniają one wymagania prawnego i dlatego nie zostaną oficjalnie uznawane. Jeżeli przed przyjazdem do Niemiec do procesu wizowego będzie potrzebny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, proszę się z nami skontaktować.
 • Jest wiele firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, przede wszystkim polecamy jendak AOK Nordost lub Techniker Krankenkasse (TK). Zarówno my, jak i nasi studenci, jesteśmy zadowoleni ze współpracy z tymi firmami.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia

 • Kandydaci i studenci, którzy mają skończone 30 lat lub przekroczyli 14. semestr studiów, nie mają obowiązku ubezpieczenia. W tym przypadku trzeba samemu ubezpieczyć się w kasie chorych.
 • W szczególnych wypadkach, obowiązek ubezpieczenia może zostać przedłużony. Prosimy się doinformować na czas.

Dalsze informacje

 • 1A Verbraucherportal
  Tutaj znajdziecie szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego, profilaktyki i zdrowia, jak również przydatne wskazówki dla studentów międzynarodowych oraz profesorów. Treść jest dostępna w dziesięciu językach.
 • Kasa chorobowa (po niemiecku)
  Istnieje kilka agencji ubezpieczeniowych, z którymi można się bezpośrednio skontaktować. Na tym portalu można uzyskać różne informacje w sprawie poszukiwania odpowiedniej kasy ubezpieczenia zdrowotnego.
 • DAAD- Biuro ubezpieczeniowe
  Aby uzyskać więcej informacji, można się również skontaktować z Biurem DAAD.


Dodatkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie OC nie jest wymagane, ale jest nadal jednym z najważniejszych. W Internecie można znaleźć wiele ofert od prywatnych firm ubezpieczeniowych.
 • Ubezpieczenie OC to ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. Szkody spowodowane mogą sporo kosztować i spowodować poważne zagrożenie finansowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Jeśli w czasie zajęć będziecie mieli wypadek na terenie uniwersytetu, to wszelkie skutki są pokrywane przez Viadrinę.
 • W czasie wolnym będziecie ubezpieczeni przez ubezpieczenie Studentenwerk.