Banner Viadrina

Viadrina - wielokulturowość na miejscu

Portal_0023 ©Heide Fest

Doświadczenia wielu profesorów z innych krajów, badania o charakterze międzynarodowym i porównawczym, wspólna placówka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego, jaką jest Collegium Polonicum w Słubicach oraz międzynarodowe partnerstwa przyczyniają się do tego, iż uniwersytet ten to swojego rodzaju prawdziwy „experiment in international living”.

Tutejsi nauczyciele akademiccy i studenci starają się kłaść zwiększony nacisk na aspekt interdyscyplinarności w nauce, wykorzystywać efekty synergii ponadwydziałowej współpracy w celu lepszego zrozumienia problemów społecznych i posiłkowania się wiedzą dziedzin pokrewnych. Wynikiem tych działań są interdyscyplinarne i praktycznie ukierunkowane kierunki studiów, wspólnie przygotowywane i przeprowadzane przez profesorów o różnych specjalizacjach oraz szczególny rodzaj integracji kierunków studiów.

Najlepszym przykładem jest tu Wydział Kulturoznawstwa, łączący w sobie elementy socjologiczne i humanistyczne. Nietypowe myślenie oraz wykraczanie poza ustalone ramy są we Frankfurcie nad Odrą poszukiwane i cenione. Przekazywanie i przyswajanie wiedzy stanowią tym samym na Uniwersytecie Europejskim swojego rodzaju wyzwanie. Ten kto je podejmie, może tylko na tym zyskać.

<< [1] [2]