Banner Viadrina

Wizerunek Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Uniwersytet nad Odrą. Z prądem rzeki.

Słowo rzeka ma dla Viadriny duże znaczenie. Po pierwsze, ze względu na położenie uniwersytetu nad rzeką. Odra znajduje się w bezpośredniej bliskości, Polska, sąsiedni kraj, również. Z tego położenia geograficznego wynika bardzo ścisłe polsko-niemieckie powiązanie, a Viadrina jest uniwersytetem polsko-niemieckim, a tym samym Europejskim.

Od czasu ponownego założenia w 1991 roku Viadrina konsekwentnie realizuje swoją misję inicjowania spotkań pomiędzy młodymi ludźmi z różnych części świata. Ta działalność znalazła szerokie uznanie i Viadrina uzyskała miano liczącej się uczelni na obszarze Niemiec i Europy.

Viadrina z bliska: