Banner Viadrina

Viadrina - smak wielokulturowości

500_Jahre_Dokumentation11 ©Heide Fest

Szczególny charakter studiów na Uniwersytecie Europejskim nadają mu przejrzysta wielkość, międzynarodowa jakość nauczania i interdyscyplinarność.

Uniwersytet, na którym także w najbliższych latach uczyć się będzie nadal jedynie nieco ponad 5.000 studentów, jest w niemieckiej skali relatywnie małą i tym samym transparentną placówką. Wykłady nie są imprezami o charakterze masowym, gdzie profesora dostrzec można jedynie przy pomocy lornetki. Seminaria oferowane są dla małych grup, które są w stanie dyskutować i opracowywać wybrane ważne tematy. Kontakty z profesorami nie nastręczają trudności, a biblioteka posiada wystarczającą liczbę miejsc do pracy, podręczników i komputerów z dostępem do internetu. Do tego miejsca w akademickich domach studenckich Studentenwerk Frankfurt/Oder należą pod względem ilości i jakości do najlepszych w Republice Federalnej Niemiec. Oprócz tego istnieje także możliwość mieszkania w polskim mieście granicznym Słubice.

Niewiele uniwersytetów traktuje aspekt międzynarodowy w zakresie nauczania i badań równie poważnie jak Viadrina. Ponad 1/5 studentów pochodzi z sąsiadującej Polski oraz innych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Studenci ci nie przyjeżdżają do nas na jeden lub dwa semestry, lecz na cały okres swoich studiów. Ma to wpływ na życie i naukę na Uniwersytecie Europejskim.

[1] [2] >>