Banner Viadrina

Nagroda Viadriny

Kuratorium Fundacji Nagrody Viadriny

Do 2021 r. Nagrodę Viadriny przyznawało Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2022 r. o wyborze laureatek i laureatów decyduje Kuratorium Fundacji Nagrody Viadriny.

Uniwersytet Europejski Viadrina przyznaje Nagrodę Viadriny od 1999 r. wybitnym osobowościom i znaczącym inicjatywom ze wszystkich dziedzin życia społecznego za ich zaangażowanie na rzecz porozumienia, pojednania i współpracy między Polską i Niemcami.

Członkinie i członkowie Kuratorium

Claus Detjen

detjen

Claus Detjen ustanowił Nagrodę Viadriny razem z rektorem założycielem Viadriny prof. dr. h. c. mult. Hansem N. Weilerem. Nagrodę przyznano po raz pierwszy w 1999 roku tłumaczowi i literatowi Karlowi Dedeciusowi.

Claus Detjen kierował m.in. Niemieckim Związkiem Wydawców Prasy oraz nadzorował pilotażowy projekt w zakresie komunikacji kablowej i satelitarnej w Nadrenii-Palatynacie, który zapoczątkował niemiecki dualny system radiowo-telewizyjny, obejmujący media publiczne i prywatne.

W 1991 r. Claus Detjen przybył do Frankfurtu nad Odrą, gdzie do 1998 roku był wydawcą gazety „Märkische Oderzeitung”.

Z okazji 25-lecia Uniwersytetu zabezpieczył przyszłość Nagrody Viadriny hojną darowizną. Claus Detjen jest senatorem honorowym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Ilona Antoniszyn

 antoniszyn

Ilona Antoniszyn była wicewojewodą dolnośląskim (2010–2012) oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki (2012–2015). Obecnie pełni funkcję dyrektora Public Affairs Grupy Volkswagen w Polsce.

Ilona Antoniszyn jest także absolwentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, gdzie od 1995 do 2000 r. studiowała ekonomię.

dr Lars Gutheil

 

gutheil

Dr Lars Gutheil pełni od 2019 r. funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie oraz Przedstawiciela Wolnego Państwa Bawarii w Polsce. W latach 2015 – 2019 był zastępcą dyrektora Niemiecko-Bałtyckiej Izby Handlowej (AHK). Od 2006 do 2015 był kierownikiem ds. public relations i marketingu członkostwa w Niemiecko-Niderlandzkiej Izbie Handlowej (AHK) w Hadze.

prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast

jajesniak-quast

Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast jest profesorem interdyscyplinarnych studiów o Polsce i dyrektorem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Od 2009 r. jest członkinią Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu, którego przewodniczącą była od 2016 do 2021 r.

prof. dr Bogumiła Kaniewska

kaniewska

Prof. dr Bogumiła Kaniewska w 2020 r. jako pierwsza kobieta objęła stanowisko rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012–2016 była dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a w 2016 została wybrana na prorektora ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kadencji 2016–2020.

Basil Kerski

kerski

Basil Kerski jest od 2009 r. członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu. Jest politologiem, eseistą, i dziennikarzem oraz redaktorem naczelnym Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG. Jest także członkiem polsko-niemieckiej Grupy Kopernika, która w 2007 r. otrzymała Nagrodę Viadriny. 

Od 2011 r. Basil Kerski jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

dr Martin Koopmann

koopmann

Dr Martin Koopmann jest od 2009 r. dyrektorem zarządzającym w Fundacji Genshagen, gdzie odpowiada za obszar działalności „Dialog Europejski – o Europie politycznie”.

dr Agnieszka Łada-Konefal

lada-konefal

Dr Agnieszka Łada-Konefal od 2020 r. jest wicedyrektorką Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Wcześniej pracowała jako dyrektorka Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie. Jest członkinią m.in. polsko-niemieckiej Grupy Kopernika, aktywnie działa w licznych gremiach naukowych i angażuje się na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

dr Marek Prawda

prawda

Dr Marek Prawda był w latach 2006 – 2012 Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech.

W latach 2012 – 2016 r. piastował stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, a następnie został dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Funkcję tę pełnił do 2021 r.

Marek Prawda jest wieloletnim członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu.

W latach 80. aktywnie działał w Solidarności i jest autorem licznych publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej.