Banner Viadrina

Nagroda Viadriny
od 1999 roku docenia współpracę
między Polską a Niemcami

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Europy posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Gräfin von Thun und Hohenstein została laureatką 21. Nagrody Viadriny. Nagrodę Towarzyszącą otrzymał projekt „Trójkącik Weimarski”. Wręczenie Nagród odbyło się 13 października w ramach inauguracji 31. roku akademickiego.

Nagranie gali wręczenia 21. Nagrody Viadriny Róży Gräfin von Thun und Hohenstein.


Laureatka 2022

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein jest polską polityczką szczególnie zaangażowaną w integrację europejską. Od 2009 r. jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, najpierw jako członkini Europejskiej Partii Ludowej (EPL), a od ubiegłego roku należy do liberalno-centrowej frakcji Renew Europe (Odnowić Europę). Członkini partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Róża Thun ukończyła w 1979 r. filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie już podczas studiów angażowała się w działalność opozycji demokratycznej. Była m.in. rzeczniczką Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). W latach 1981-1991, po wyjściu za mąż za Niemca Franza Grafa von Thun und Hohenstein, mieszkała w Niemczech, skąd wspierała polską opozycję. W latach 1992-2005 zaangażowana w rozwój Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. Jako jej dyrektorka realizowała kampanię na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2005-2009 kierowała Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Foto_01_600px ©Róża Thun

W swojej pracy w Parlamencie Europejskim Róża Thun skupia się m.in. na ochronie konsumentek i konsumentów poprzez jednolite przepisy, np. zniesienie opłat roamingowych i wprowadzenie jednolitych ładowarek. Zajmuje się także ochroną środowiska, regulacjami jednolitego rynku cyfrowego, bezpieczeństwem produktów i regulacjami gospodarki o obiegu zamkniętym. Róża Thun jest zdecydowaną obrończynią praworządności i praw człowieka w Polsce i na całym świecie, angażuje się w kampanie dotyczące praw migrantek i migrantów przybywających do Polski oraz wspiera opozycję demokratyczną w Kazachstanie.