Banner Viadrina

Nagroda Viadriny

Od 1999 roku Uniwersytet przyznaje Nagrodę Viadriny wybitnym osobowościom i znaczącym inicjatywom ze wszystkich dziedzin życia społecznego za ich zaangażowanie na rzecz porozumienia, współpracy i pojednania między Polską i Niemcami. Nagroda Viadriny symbolizuje porozumienie między narodami, pokój i wolność we wspólnym europejskim domu – wartości, które stanowią fundament założonej w 1991 r. jako Uniwersytet Europejski Viadriny. Nagroda w wysokości 5.000 euro przyznawana jest corocznie.

Za zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich 22. Nagrodę Viadriny otrzymał wybitny znawca stosunków polsko-niemieckich, historyk i publicysta, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tegoroczna Nagroda Towarzysząca trafiła do projektu „Tłumaczenie literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym”. Od 2016 roku w ramach projektu, na zaproszenie Fundacji Karla Dedeciusa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, co dwa lata spotykają się nad Odrą niemieccy studenci polonistyki i polscy studenci germanistyki.

Relacja z uroczystości i galeria zdjęć

nagranie wideo uroczystości wręczenia 22. Nagrody Viadriny

Laureat 2023

foto_preistr__ger_ruchniewicz


Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi od lat studenckich, które spędził we Wrocławiu, Saarbrücken i Marburgu. Pracę magisterską napisał na temat Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej; następnie obronił pracę doktorską na temat stosunków politycznych między Berlinem, Bonn i Warszawą w latach 1949-1958 oraz rozprawę habilitacyjną na temat polskich zabiegów o odszkodowania niemieckie. W 2002 roku Krzysztof Ruchniewicz współtworzył Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr i od tego czasu niemal nieprzerwanie pełni funkcję jego dyrektora. Jest również kierownikiem Katedry Historii Najnowszej w tym Centrum. Poza tym jest pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Ruchniewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec.