Banner Viadrina

21. Nagroda Viadriny
Gala wręczenia 13 października 2022

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Europy posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Gräfin von Thun und Hohenstein została laureatką 21. Nagrody Viadriny.

Nagrodę Towarzyszącą otrzyma projekt „Weimarer Dreieckchen”.

Foto_01_600px ©Róża Thun

Wręczenie obu Nagród odbędzie się w tym roku w ramach inauguracji 31. roku akademickiego.

>>> Zgłoszenie udziału w gali wręczenia Nagrody


Laureatka

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein jest polską polityczką szczególnie zaangażowaną w integrację europejską. Od 2009 r. jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, najpierw jako członkini Europejskiej Partii Ludowej (EPL), a od ubiegłego roku należy do liberalno-centrowej frakcji Renew Europe (Odnowić Europę). Członkini partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Róża Thun ukończyła w 1979 r. filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie już podczas studiów angażowała się w działalność opozycji demokratycznej. Była m.in. rzeczniczką Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). W latach 1981-1991, po wyjściu za mąż za Niemca Franza Grafa von Thun und Hohenstein, mieszkała w Niemczech, skąd wspierała polską opozycję. W latach 1992-2005 zaangażowana w rozwój Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. Jako jej dyrektorka realizowała kampanię na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2005-2009 kierowała Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

W swojej pracy w Parlamencie Europejskim Róża Thun skupia się m.in. na ochronie konsumentek i konsumentów poprzez jednolite przepisy, np. zniesienie opłat roamingowych i wprowadzenie jednolitych ładowarek. Zajmuje się także ochroną środowiska, regulacjami jednolitego rynku cyfrowego, bezpieczeństwem produktów i regulacjami gospodarki o obiegu zamkniętym. Róża Thun jest zdecydowaną obrończynią praworządności i praw człowieka w Polsce i na całym świecie, angażuje się w kampanie dotyczące praw migrantek i migrantów przybywających do Polski oraz wspiera opozycję demokratyczną w Kazachstanie.