Banner Viadrina

Kierunki licencjackie (bachelor) - studia I stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Ekonomii

 • Zarządzanie (BWL)
 • Zarządzanie Międzynarodowe (IBWL)
 • Ekonomia (VWL)
 • International Business Administration
 
   

Wydział Prawa

Wydział Prawa

 • Prawo niemieckie
 • Polsko-niemieckie wykształcenie prawnicze
  (German and Polish Law)
 
   

Wydział Kulturoznawstwa

Wydział Kulturoznawstwa

 • Germanistyka Międzykulturowa
 • Kulturoznawstwo z 4 specjalizacjami:
  • Lingwistyka
  • Socjologia
  • Historia kultury
  • Literaturoznawstwo