Banner Viadrina

Viadrina PeerTutoring

Gruppenarbeit_WS1415 ©'Stefanie Vogler-Lipp
Beratung_WS1415 ©'Stefanie Vogler-Lipp
Workshop_WS1415 ©'Stefanie Vogler-Lipp

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą oferuje studentom program szkoleniowy „Peer-Tutoring”. W ramach tego programu studenci uczą się jak w profesjonalny sposób towarzyszyć i wspomagać procesy uczenia się innych studentów oraz jak prowadzić grupy naukowe. Program obejmuje szkolenia z dziedziny metodologii pisania oraz języków obcych, kompetencji międzykulturowych, ogólnych kompetencji kluczowych oraz metodologię indywidualnych specjalizacji.

Nauka z równymi sobie (peer) kładzie nacisk na pozytywną atmosferę podczas uczenia się, przy czym uczący się są traktowani na równi z tutorami. Tutor wspiera procesy uczenia się oraz refleksji podczas gdy wszyscy uczestnicy wnoszą do grupy swoją wiedzę, swoje doświadczenia oraz metody uczenia się. Pozytywne otoczenie podczas uczenia się aktywnie rozwija samodzielną i niezależną pracę oraz pomaga rozwinąć nieszablonowe myślenie.

  • Tutorzy w dziedzinie pisania wspierają uczących się w rozwijaniu skutecznego i wyrazistego stylu pisania oraz w stawaniu się pewnymi siebie pisarzami.
  • Tutorzy międzykulturowi wspomagają proces uczenia się w międzykulturowych sytuacjach np. międzynarodowych studentów oraz studentów przebywających na wymianie studenckiej.
  • Tutorzy językowi wspierają studentów w procesie nauki języka obcego
  • Tutorzy w dziedzinie uczenia się i prezentowania wspomagają oraz towarzyszą procesom uczenia się i prezentowania.
  • Tutorzy specjalistyczni wspomagają procesy uczenia się poprzez opracowywanie i omawianie zagadnień specjalistycznych ze wszystkich trzech fakultetów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w ramach grup naukowych.  

Chcesz zostać tutorką/tutorem? Chcesz spotkać tutorów w celu poprawienia swojego doświadczenia naukowego na Viadrinie? Skontaktuj się z nami: schluesselkompetenzen@europa-uni.de.