Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą wspiera studentów w:

  • skutecznym uczeniu się i prowadzeniu badań
  • osobistym rozwoju
  • przystosowaniu do zmieniających się wymagań na studiach i w pracy.

Centrum naszej pracy stanowi projekt Peer Tutoring obejmujący cały uniwersytet Viadrina. Jego celem jest stworzenie partnerskiego środowiska do zdobywania kompetencji kluczowych.

Praktyczne znaczenie projektu Peer Tutoring jest dla nas tak samo ważne jak superwizja i badania nad procesami uczenia się. Zgodnie z profilem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina nasza praca ma charakter interdyscyplinarny i międzykulturowy.