Banner Viadrina

Viadrina PeerTutoring

Co to jest Peer-Tutoring?

Diskussion ©Vogler-Lipp, Stefanie
mitschreibenSeminar ©Vogler-Lipp, Stefanie
Chartmännchen ©Vogler-Lipp, Stefanie
Sitzkreis ©Vogler-Lipp, Stefanie

Pojęcie “peer” oznacza między innymi ludzi tego samego wieku, statusu, kolegów. Odpowiednio Peer Tutoring jest to nauka oraz konsultacje z równymi sobie. W przeciwieństwie do raczej klasycznych sytuacji w kontekście uniwersyteckim, gdzie zarówno nauka jak i konsultacje odbywają się między studentami a profesorami, Peer Tutoring tworzy otoczenie, które nie stwarza autorytarnych stosunków czy nierównego podziału władzy.

W Peer Tutoringu istotnym jest to, że tutorzy nie są pomocniczymi lub zastępczymi nauczycielami. Tutorzy pomagają rozwijać zdolności i towarzyszą w procesach uczenia się. Dzięki zastosowaniu technik moderacji i konsultacji studenci są zachęcani do tego, aby przyjrzeć się procesom uczenia się i problemom z różnych perspektyw oraz do refleksji nad swoimi działaniami. W rozmowach w cztery oczy, w grupach oraz podczas szkoleń powstają wspólne pomysły na indywidualny przebieg nauki oraz na rozwiązywanie problemów.

Pojęcie “peer tutoring” zostało wymyślone przez Kennetha Bruffee. W latach 70-tych XX wieku stwierdził on w Brooklyn College w Nowym Jorku, że konsultacje dotyczące akademickiego pisania oferowane przez studentów odnosiły zdecydowanie większe sukcesy niż konsultacje oferowane przez nauczycieli. Jego zaangażowanie w różne formy nauki na poziomie peer przyczyniło się do tego, że Peer Tutoring jest rozpowszechniony na uniwersytetach na całym świecie, a projekty Peer Tutoring stają się coraz ważniejsze w dydaktyce szkolnictwa wyższego również w Niemczech

Aby Peer Tutoring odniósł sukces koniecznym jest, żeby tutorzy ukończyli certyfikowane szkolenie, reflektowali swoją pracę i rozmawiali między sobą oraz żeby się ciągle dokształcali. Dlatego Uniwersytet Europejski Viadrina powołał projekt Peer Tutoring. Tutorzy biorą udział w profesjonalym programie szkoleniowym, który kładzie nacisk zarówno na teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy tutorów. Podczas swojej pracy tutorzy są systematycznie wspierani w rozwoju między innymi przez wymianę i dokształcanie. Projekt Peer Tutoring nawiązuje do wcześniejszych udanych projektów na Viadrinie przeprowadzonych szczególnie w Centrum Pisania, Centrum Nauczania Międzykulturowego oraz Centrum Języków.