Banner Viadrina

Viadrina PeerTutoring

Program szkoleniowy Viadrina PeerTutoring

Tutorzy wspierają studentów w procesach uczenia się. Proces ten przynosi korzyść zarówno uczącym się studentom jak i tutorom. Podczas szkolenia i pracy tutorzy rozwijają umiejętności i kompetencje kluczowe, z których czerpią profity nie tylko podczas własnych studiów, lecz również lata po ich ukończeniu w różnych kontekstach pracy zawodowej (więcej informacj w języku angielskim:  Peer Writing Tutor Alumni Research Project).

Program szkoleniowy składa się z czterech modułów. Po ukończeniu szkolenia tutorzy otrzymują oficjalny certyfikat, który dokumentuje kroki podejmowane podczas programu szkoleniowego i który jest ceniony zarówno na uniwersytecie jak i w późniejszej pracy zawodowej.

  • Moduł pierwszy “praca/nauka zespołowa: organizacja i prowadzenie” kładzie nacisk na podstawowe elementy nauki/uczenia się oraz badań naukowych na poziomie peer.
  • Moduł drugi „towarzyszenie/wspieranie w uczeniu się: Peer Tutoring” oferuje przyszłym tutorom możliwość specjalizacji w konkretnej wybranej dziedzinie: tutor w dziedzinie pisania, tutor międzykulturowy, tutor w dziedzinie uczenia się i prezentowania, tutor języków obcych oraz tutor specjalistyczny (odpowiadający naszym trzem fakultetom)
  • Moduł trzeci ”Peer Tutoring: praktyka” daje przyszłym tutorom możliwość zdobycia doświadczenia poprzez praktykowanie wszystkiego, czego się nauczyli. 

Wasz indywidualny proces uczenia się jest udokumentowany w elektronicznym portfolio, które jest nie tylko podstawą do ukończenia szkolenia, lecz również pozwala na aktywną refleksję nad tym, czego się nauczyliście. Portfolio to będziecie prezentować na zakończenie szkolenia (moduł czwarty).

W każdym semestrze oferujemy różne seminaria, które mogą być zaliczone do modułów opisanych powyżej. Obecnie program szkoleniowy Viadrina PeerTutoring odbywa się w języku niemieckim. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących pojedynczych modułów oraz zameldowania na seminaria prosimy o odwiedzenie naszej niemieckiej strony internetowej. Prosimy o kontakt w razie pytań dotyczących programu szkoleniowego lub seminariów. Już na początku studiów można uczestniczyć w programie szkoleniowym i wkrótce pracować jako tutor.

Jesteście zainteresowani? Prosimy o kontakt lub zapraszamy osobiście do naszych biur na ulicy August-Bebel-Straße.