Banner Viadrina

Centrum Pisania

Program spotkania

start_tastatur_schreibmaschine_hp ©Katrin Girgensohn
angebote_schneidersitz_mit_armen_hp ©Sebastian Schönbeck

Konferencja EWCA 19.-22.07.2014

Wstępny program

18.-20.07.: Letnia Szkoła Peer Tutoringu (45 uczestników z Europy i spoza niej, debata nad pracą writing centers pod kierownictwem profesorów z USA)

19.-22.7.: Konferencja EWCA, blisko 300 uczestników z całego świata

Podsumowanie:

Ponad 70 prezentacji i warsztatów prowadzonych przez uczestników konferencji

Ponad 30 prezentacji wizualnych

Specjalne grupy zainteresowań (SIGs) -na życzenie

4 mówców w czasie trwania dwóch sesji

 

19.07. (sobota)

czas

Planowy przebieg

15-18.00

Przybycie i zakwaterowanie

18.00

Otwarcie konferencji EWCA

19.30

Powitanie, wydarzenie interaktywne

 

20.07. (niedziela)

czas

Planowy przebieg (rejestracja czynna w czasie 8.30-5.30)

9.-9.30

Ogłoszenia

9.30-11.00

Wykład plenarny

11.00-11.30

Przerwa kawowa (prezentacja plakatów)

11.30 -13.00

Paralelna sesja I: prezentacja

13.00-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-17.00

Paralelna sesja I: warsztaty

17.00 -17.30

Przerwa kawowa (prezentacja plakatów)

17.30-19.00

Sesja równoległa I: prezentacja

19.15 – 20.00

Prezentacja młodych badaczy Pecha Kucha (uzupełnienie Letniej Szkoły)

 

21.7.13 (poniedziałek)

czas

Planowy przebieg (rejestracja czynna w czasie 8.30-5.30)

9.00-9.30

Prezentacja kandydatów w wyborach EWCA

9.30-11.00

Myśl przewodnia: N.N. (Uniwersytet Europejski Viadrina)

11.00-11.30

Przerwa kawowa ((prezentacja plakatów)

11.30 -13.00

Paralelna sesja I: prezentacja

13.00-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-15.30

Spotkania: grupy regionalne, spotkanie EWCA, grupy zainteresowań

15.30-16.00

Przerwa kawowa ((prezentacja plakatów)

16.00-17.00

Prezentacja plakatów

17.15-18.45

Paralelna sesja I: prezentacja

20.00

Spotkanie przy grilu: kiełbasa, biała kiełbasa, warzywa i kapusta kwaszona na Ziegenwerder

 

22.7.13 (wtorek)

czas

Planowy przebieg

09.30

Ogłoszenie wyników wyborów do  EWCA

10.00-12.30

Tworzenie wspólnoty Światowa Kawa EWCA (ułatwienie tworzenie sieci i początek wspólnych projektów)

12.00 -13.00

Zamknięcie sesji

13.00-14.00

Apero

14.00-15.30

Kolejne spotkanie EWCA

 

Opcjonalny program pokonferencyjny:

15.00  podróż autokarem, zwiedzanie muzeum Kultury Życia Codziennego DDR w Eisenhüttenstadt, obiad w klasztorze Neuzelle

 

Opcjonalna podróż przedkonferencyjna: Poznaj Polskę z „Heimatreisen“ (organizowane przez studentów z Polski i Niemiec)