Banner Viadrina

Centrum Pisania

Konferencja EWCA 2014

schreibzentrum_postkarte_hauptinhalt_links ©Agentur Giraffe
angebote_zettelchaos_hp ©Sebastian Schönbeck
start_tastatur_schreibmaschine_hp ©Katrin Girgensohn
angebote_schneidersitz_mit_armen_hp ©Sebastian Schönbeck

Przekroczmy granice – Writing Centers w ruchu

Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Centrów Poradnictwa w Zakresie Produkcji Tekstu na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

Niemcy, 19-22.07.2014

 

Konferencja EWCA jest wydarzeniem  ważnym dla ogólnoświatowych badań i metodologii procesu pisania, która od 2006 roku odbywa się regularnie co dwa lata.  Po wcześniejszych konferencjach mających miejsce w Istambule (2006), we Freibugu (2008), w Paryżu (2010) i Błagojewgradzie (2012) kolejna odbędzie się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, w samym sercu Europy, na granicy polsko-niemieckiej. Do wzięcia w niej udziału zaproszeni zostali naukowcy i praktycy z Europy, Stanów Zjednoczonych, Emiratów Arabskich, Afryki i Australii. Udział w konferencji to także wyjątkowa szansa dla młodych badaczy na zdobycie konferencyjnego doświadczenia oraz pozyskanie międzynarodowych kontaktów.

 

Temat planowanej konferencji (Let’s peer across borders – writing centers in motion) to gra polegająca na wieloznaczności czasownika „przyglądać się” („to peer”) i podkreślaniu jego znaczenia w sensie „ciekawskiego spojrzenia”. Nasze ciekawskie spojrzenie ma służyć przekraczaniu wszelakich granic: zarówno granic państw pochodzenia uczestników jak i tych mateforycznych wyznaczonych przez dyscypliny naukowe. Z uwagi na zamiar skoncentrowania się na temacie wielojęzyczności granice językowe znajdą się pod lupą w szczególności. Uczestnicy mogą wykorzystać ich rodzime języki, by przyjrzeć się akademickiemu środowisku kulturowemu. Tematyka dedykowana jest także głównemu obszarowi badań na Europejskim Uniwersytecie Viadrina: The “B/Orders in Motion”. 

 European Writing Centers Association (EWCA) została założona w 1998, w celu rozwijania struktury europejskich centrów poradnictwa w zakresie produkcji tekstu i zebrania ich pod wspólnym patronetem. Od tego czasu idee i projekty autorstwa ponad sześciuset członków krążą poza granicami państw europejskich. Dowodzą tego odbywające się warsztaty, kursy i spotkania różnych państw, ponadto organizowane przez EWCA jazdy. Przyszłoroczna konferencja ma za zadanie zjednoczyć ponad 300 badaczy, nauczycieli, peer tutorów i uczonych.

 EWCA jest członkiem Miedzynarodowego Stowarzyszenia Writing Center (IWCA). Wpływ europejskiej siostry dawnej NWCA (National Writing Centers Association) stał się widoczny, kiedy NWCA zmieniła oficjalnie nazwę na  IWCA, przyjmując tym samym, że badania nad writing centers i pedagogiką stały się, w międzyczasie nie tylko transatlantycką, ale i globalną misją.