Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Nauczanie cyfrowe&inkluzyjne

Informacje dla wykładowców

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli zauważycie Państwo jakiekolwiek bariery w nauczaniu cyfrowym lub zostaniecie o nich poinformowani. Państwa opinie pozwolą nam na stworzenie ukierunkowanych ofert i stworzenie dostępu do nich. 
Bardzo dziękujemy za pomoc w zwiększaniu dostępności nauczania! 
 

Kontakt: online-lehre@europa-uni.de

 


Nasza oferta
  • Wspieramy studentki i studentów w nauczaniu cyfrowym. W ten sposób, odpowiadamy na indywidualne potrzeby i wspólnie szukamy rozwiązań. Przyczynią się Państwo do tego w istotny sposób, zwracając uwagę studentek i studentów na naszą ofertę. Zapraszamy do skorzystania w tym celu z tych slajdów (prezentacja w języku niemieckim)  

  • Wspieramy Państwa w realizacji inkluzyjnego nauczania cyfrowego: przy projektowaniu zajęć bez barier lub przy konkretnych potrzebach. Skontaktujcie się Państwo z nami.

  • Tworzymy łatwo dostępne materiały (PDF, PPT, video) - także na Państwa zajęcia. Skontaktujcie się Państwo z nami.

  • Jesteśmy w stałym, regularnym kontakcie z tematycznie zbliżonymi jednostkami struktury Uniwersytetu
    i wymieniamy się z nimi posiadanymi informacji. W ten sposób dostosowujemy naszą ofertę do aktualnych potrzeb, łączymy wiedzę i doświadczenie, uwzględniając istniejące struktury..


 

Porady i narzędzia

⇒ Materiały informacyjne dot. cyfrowego inkluzyjnego nauczania
(w formacie PDF, w języku niemieckim)

⇒ Slajdy informujące o ofercie edukacja cyfrowa&inkluzyjna (Pokażcie je Państwo wszystkim na swoich zajęciach! Format: PDF, język niemiecki i angielski)


⇒  Dalsza oferta, porady i tutoriale (w języku niemieckim) 


Oferta Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą odnośnie tworzenia cyfrowego nauczania, a także szkolenia

 

Poprzednie wydarzenia

PDF mir Barrieren

⇒Szkolenie: Stworzenie dostępności: tworzenie dostępnych plików PDF
piątek, 11. grudnia Freitag, godz. 11:30 - 13:00
w BigBlueButton
język szkolenia: język niemiecki
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez tutorki online zespołu edukacja cyfrowa&inkluzyjna.
Podczas warszatatów dowiecie się Państwo, co sprawia, że pliki PDF są dostępne i dlaczego jest to ważne. Pokażemy Państwu, jak utworzyć dokumenty, aby były one dostępne.
Warsztaty są otwarte dla studentów, wykładowców i pracowników.

⇒ Szkolenie dla wykładowców: edukacja cyfrowa&inkluzyjna
środa, 9. grudnia 2020, godz. 12:30 - 14:30
w BigBlueButton
język szkolenia: język niemiecki
Szkolenie będzie prowadzone we współpracy z Poradnią ds. dostępności. Serdecznie zapraszamy wykładowców do wymiany opinii na temat sposobów, by uczynić cyfrowe nauczanie inkluzyjnym i wolnym od barier, a także do skorzystania z praktycznych wskazówek dot. własnego nauczania cyfrowego.

"Dziękuję za zwiększenie świadomości i pokazanie, jak zróżnicowany jest ten temat, a także jak jest obszerny" (informacja zwrotna na temat szkolenia)