Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Edukacja cyfrowa&inkluzyjna: Nauka online bez barier

 

Dzięki środkom podjętym w celu powstrzymania koronawirusa, nauczanie uniwersyteckie zostało przeniesione do przestrzeni cyfrowej. Aby umożliwić wszystkim osobom studiującym - niezależnie od ich sytuacji, stanu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego - kontynuowanie nauki bez pomocy z zewnątrz, nauczanie online musi być dostępne
i inkluzyjne. Jest to możliwe, gdy jak najwięcej z nas przyczyni się do przełamania barier również w przestrzeni cyfrowej.

 


         Razem tworzymy edukację cyfrową&inkluzyjną.

dla osób studiujących

⇒ Nauka cyfrowa&inkluzyjna ⇐

dla wykładowców

Nauczanie cyfrowe&inkluzyjne

 


Czym się zajmujemy?
  • Oferujemy studentkom i studentom, którzy są wykluczeni z jakiejkolwiek części edukacji cyfrowej, indywidualne wsparcie w oparciu o ich potrzeby.

  • Wspieramy wykładowców w realizacji inkluzyjnego nauczania online: w zakresie tworzenia kursów, ale także
   w przypadku konkretnych potrzeb.

  • Tworzymy dostępne dla wszystkich materiały (PDF, PPT, video). Chętnie stworzymy takie materiały także na wasze zajęcia. 

  • Udzielamy porad, prowadzimy warsztaty i szkolenia. 

  • Jesteśmy w stałym, regularnym kontakcie z tematycznie zbliżonymi jednostkami struktury Uniwersytetu
   i wymieniamy się z nimi posiadanymi informacjami. W ten sposób dostosowujemy naszą ofertę do aktualnych potrzeb, łączymy wiedzę i doświadczenie, uwzględniając istniejące struktury.

⇒ Oferta, porady i tutoriale (w języku niemieckim) 

 

Arbeit und Inklusion ©Andi Weiland | Boehringer Ingelheim, Gesellschaftsbilder.de Reisen mit Behinderung in Berlin ©visitBerlin, Bildnachweis: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.d Rollstuhlbasketball WM 2018 ©Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de
Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de


 

Usuwanie barier jest długim, wielopłaszczyznowym procesem.
Dostępność nie zawsze może zostać wdrożona natychmiast i w sposób kompleksowy. Obecnie koncentrujemy się na konkretnych potrzebach i sytuacjach, by umożliwić osobom wykluczonym dostęp do edukacji cyfrowej.  
Aby się z nami skontaktować, prosimy pisać na: 

online-lehre@europa-uni.de (w języku niemieckim, angielskim lub polskim) 

 

Nasze możliwości:

 Czasami już sama elastyczność i proste narzędzia mogą pomóc.

⇒ Dla bardziej uporczywych barier, wspólnie opracowujemy rozwiązania umożliwiające jak najlepszy udział wszystkich studentów i studentek w edukacji cyfrowej.

⇒ Czasami konieczne jest zapewnienie środków wyrównujących niekorzystne położenie. Poradnia ds. dostępności zapewnia w tym przypadku pomoc zachowując dyskrecję. 

 


Liczby i fakty

Taktile Uhr ©Jörg Farys | Die Projektoren
Jörg Farys | Die Projektoren


Według statystyk Niemieckiej Organizacji ds. Studenckich (Deutsches Studentenwerk) z 2018 roku, 11% studentów w Niemczech przyznaje, że pogorszenie stanu zdrowia lub niepełnosprawności wpływają na naukę podczas studiów. Statystycznie, na Viadrinie studiuje około 660 studentów mających problemy zdrowotne. Około 4 % z nich twierdzi, że przyczyna jest widoczna dla innych. 

Jeszcze więcej powodów przemawiających za nauką bez barier

Dostępność i równe uczestnictwo w życiu społecznym dla osób z niepełnosprawnościami są umocowane prawnie

Różnorodność i równe szanse to tematy często poruszane i intensywnie opracowywane na Viadrinie. Od 2018 roku Viadrina bierze udział w procesie audytu Stowarzyszenia Darczyńców.

Cyfrowe nauczanie, pozbawione barier, jest korzystne dla wszystkich. Na przykład, studenci i studentki, którzy opiekują się osobami bliskimi lub napotykają barierę językową, korzystają ze stworzonej inkluzyjnej oferty edukacyjnej.

 


Edukacja cyfrowa&inkluzyjna to oferta Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą. Jest ona finansowana w ramach natychmiastowego programu w zakresie cyfrowego nauczania uniwersyteckiego kraju związkowego Brandenburgia.  
Oferta realizowana jest wspólnie z zaangażowanymi tutorami i tutorkami oraz oparta na współpracy z innymi podmiotami na Viadrinie, zwłaszcza z Poradnią ds. dostępności, Poradnią Psychologiczną oraz Działem ds. równości szans.