Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Od nauczania do uczenia się

Jeszcze przed procesem bolońskim, w którym zdolność do pracy odgrywa kluczową rolę, studenci Europejskiego Universytetu Viadrina mogli korzystać z przywilejów seminariów skupiających się na kompetencjach kluczowych. Seminaria nastawione na stronę praktyczną, przyswajanie języków obcych oraz trenowanie kompetencji kluczowych mają długą historię na wszystkich naszych trzech fakultetach.

Kompetencje kluczowe zostały oficjalnie włączone do podstaw nauczania akademickiego w roku 1991 na wydziale kulturoznawstwa oraz w roku 1996 na wydziale prawa. Ponadto założone w roku 2002 Career Center oferuje interdyscyplinarne szkolenia i kursy oraz udziela porad dotyczących kompetencji kluczowych.

Odtąd Viadrina dalej umacniała swoje zaangażowanie w dziedzinie kompetencji kluczowych.

Celem istniejącego od kwietnia 2012 roku Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą jest koordynacja, dalszy rozwój oraz silniejsze powiązanie z procesami nauczania istniejących już ofert dotyczących wspierania kompetencji kluczowych. Poprzez kształcenie oraz pracę badawczą Centrum wspiera na wszystkich fakultetach skuteczne studia, rozwój osobisty studentów oraz rozwój planów nauczania oraz uczenia się.

Ważną rolę odgrywa przy tym Viadrina PeerTutoring, gdzie metoda uczenia się PeerTutoring jest systematycznie wprowadzana oraz naukowo badana w ramach procesu wspierania kompetencji kluczowych.

Instytucjonalnie Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą podlega prorektorowi ds nauki. Do roku 2020 projekt jest finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz z innych środków pozyskanych na projekty.