Banner Viadrina

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą

Co to są kompetencje kluczowe?

Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą rozumie pod pojęciem kompetencji kluczowych kompetencje, których potrzebujemy aby być zdolnym do działania oraz aby sprostać osobistym i społecznym wyzwaniom.

Kompetencje kluczowe – pojęcie to jest obecne w dyskusji naukowej oraz polityce szkolnictwa wyższego od lat 70tych XX wieku. Kompetencje kluczowe to narzędzia, które obok wiedzy eksperckiej ważne są aby:

  • skutecznie uczyć się oraz prowadzić prace badawcze
  • potrafić dostosować się do zmieniających się wymogów zawodowych
  • móc rozwijać się osobiście

Podczas gdy wiedza ekspercka może zostać nabyta na wykładach czy poprzez samodzielną naukę, kompetencje kluczowe muszą być praktycznie wyćwiczone i wytrenowane. Tak jak prowadzenia samochodu nie można nauczyć się na wykładzie, lecz poprzez wypróbowanie i doświadczenie praktyczne.

Podczas gdy prowadzenia samochodu można nauczyć się w szkole jazdy, kompetenje kluczowe jako takie są nadal rzadko uczone, ponieważ zakłada się, że każdy jednoznacznie wie jak

  • napisać dobry tekst
  • zachowywać się kompetentnie w kontekstach międzykulturowych
  • uczyć się języków obcych
  • uzyskiwać wiedzę opartą na faktach
  • kompetentnie się komunikować itd.

Dlatego Centrum Kompetencji Kluczowych i Uczenia się poprzez Pracę Badawczą oferuje indywidualne konsultacje, szkolenia oraz warsztaty, tematem których są kompetencje kluczowe. Centrum pomaga uczącym się zwracać uwagę na kompetencje kluczowe oraz je ćwiczyć. Ważną rolę odgrywa przy tym umiejętność samorefleksji, otwarcia się na rozwój osobisty oraz na nowe metody uczenia się. Ponieważ łatwiej to przychodzi w towarzystwie równych sobie ludzi o podobnych zapatrywaniach (Peers, czyli koledzy/koleżanki ze studiów), istotą pracy centrum jest metoda Peer-Tutoring. Wszyscy tutorzy uzyskują w celu podjęcia pracy intensywne wykształcenie oraz uczestniczą w dalszych dokształcaniach.

Uniwersytet Europejski Viadrina oferuje wiele różnych możliwości i platform w celu uzyskania kompetencji kluczowych. Rozróżniamy tu pomiędzy:

  • ofertami zintegrowanymi (w ramach przekazywania wiedzy eksperckiej, np. poprzez konstruktywna krytykę czy referaty) oraz
  • ofertami dodatkowymi (w formie dodatkowych zajęć, np. program szkoleń w Career Center)

Poza tym  kompetencje kluczowe mogą być rozszerzane m.in. poprzez dobrowolne zaangażowanie w (studeckich) stowarzyszeniach, poprzez praktyki czy pobyty zagraniczne.

W 2005 roku Konferencja Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych ustanowiła w tej dziedzinie plan ramowy, który na poziomie absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich ujmuje konkretne kompetencje w planie kwalifikacyjnym.

W ostatnich latach wzrosły wymagania kompetencji kluczowych na rynku pracy. Pracodawcy oczekują dziś od absolwentów szkół wyższych obok umiejętności zawodowych w dużym stopniu umiejętności ogólnych takich jak umiejętność pracy w zespole czy umiejętność komunikacji.