Banner Viadrina

Senat

IMG0016 ©Heide Fest

Senat jest centralnym organem władz uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych. W trakcie semestru obraduje raz w miesiącu, natomiast podczas przerwy semestralnej – według potrzeby. Senat podejmuje decyzje dotyczące zajęć dydaktycznych i działań badawczych, powołuje i likwiduje kierunków studiów. Ponadto opiniuje regulaminy studiów i egzaminów, jak i pozostałe uchwały i regulaminy uczelni, a także kandydatów na stanowiska najwyższych władz uczelni oraz budżet. Posiedzenia Senatu – z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczą kwestii personalnych – są jawne dla wszystkich studentów i pracowników uczelni.

Członkowie 15. Senatu:

Grono profesorskie:

prof. dr Christoph Brömmelmeyer, Wydział Prawa (przewodniczący)
prof. dr Ulrich Häde, Wydział Prawa
prof. dr  Bartosz Makowicz, Wydział Prawa
prof. dr  Kerstin Schoor, Wydział Kulturoznawstwa (zastępczyni przewodniczącego)
prof. dr  Annette Werberger, Wydział Kulturoznawstwa
prof. dr  Achim Koberstein, Wydział Ekonomii
prof. dr  Albrecht Söllner, Wydział Ekonomii

Pracownicy akademiccy:

Peter Liebscher (uprawniony do głosowania)
dr Estela Carina Schindel
Monique Vollbrecht
Lorenzo Skade

Pracownicy administracyjni:

Beatix Eckert (uprawniona do głosowania)
Torsten Krüger

Studentki:

Svea Kühl
Rieka Trottenberg
Sara Skubiszewski
Lea Keßler