Banner Viadrina

Senat

IMG0016 ©Heide Fest

Senat jest centralnym organem władzy uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych. W okresie niewakacyjnym obraduje on raz w miesiącu, natomiast w pozostałych przypadkach – według potrzeby. Uchwala on m.in. decyzje dotyczące zajęć dydaktycznych i działań badawczych, powołania i likwidacji kierunków studiów. Ponadto opiniuje on Regulaminy Studiów i Egzaminów, jak i pozostałe uchwały i regulaminy uczelni, a także kandydatów przedstawicieli najwyższych władz uczelni oraz projekty budżetu. Posiedzenia Senatu – z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczą kwestii personalnych – są jawne dla wszystkich osób, należących do Uczelni.

Członkowie:

Przewodniczący:

prof. dr Stephan Kudert, Wydział Nauk Ekonomicznych

Wice-przewodniczący:

prof. dr dr Ulrich Knefelkamp, Wydział Kulturoznawstwa

prof. dr Jan C. Joerden, Wydział Prawa
prof. dr Matthias Pechstein, Wydział Prawa
prof. dr Andrea Hausmann, Wydział Kulturoznawstwa
prof. dr Karl Ludwig Keiber, Wydział Nauk Ekonomicznych

Frank Rudovsky, pracownik naukowy
Sahra Damus, pracowniczka naukowa

Beatrix Eckert (pracowniczka nienaukowa)

Johannes Pogoda, student
Kai-Yven Goll, student