Banner Viadrina

Władze uczelni

Studenten im Hörsaal (3) ©Heide Fest

Prezydentka

Prezydentka kieruje uczelnią oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Prezydentką Viadriny jest prof. dr Julia von Blumenthal.

Kanclerz

Kanclerz jest zwierzchnikiem administracji uniwersytetu i odpowiada za budżet uczelni. Obowiązki kanclerza Viadriny pełni Niels Helle-Meyer.

Wiceprezydentki i Wiceprezydenci

Prof. Dr. Jürgen Neyer
Prof. Dr. Eva Kocher
Janine Nuyken
Prof. Dr. Martin Eisend

Biuro prezydentki

Senat

Senat jest centralnym organem uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i zwykłych.

Rady wydziałów

Rada Wydziału Prawa
Rada Wydziału Kulturoznawstwa
Rada Wydziału Ekonomii

Rzeczniczka ds. równouprawnienia

Rzeczniczka ds. równouprawnienia, Katja Kraft, zajmuje się kwestiami równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Rzecznik ds. obcokrajowców

Rzecznik reprezentuje interesy obcokrajowców na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz udziela im konsultacji.

Rzeczniczka ds. osób niepełnosprawnych

Melanie Bärsch