Banner Viadrina

Władze uczelni

Studenten im Hörsaal (3) ©Heide Fest

Prezydent

Prezydent kieruje uczelnią oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Kanclerz

Kanclerz jest zwierzchnikiem administracji uniwersytetu i odpowiada za budżet uczelni.

Wiceprezydentki i Wiceprezydenci

 

Biuro prezydenta

Senat

Senat jest centralnym organem uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych.