Banner Viadrina

Władze uczelni

Studenten im Hörsaal (3) ©Heide Fest

Prezydent

Prezydent kieruje uczelnią oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Prezydentem Viadriny jest Prof. Dr. Stephan Kudert.

Kanclerz

Kanclerz jest zwierzchnikiem administracji uniwersytetu i odpowiada za budżet uczelni. Obowiązki kanclerza Viadriny pełni komisarycznie Menekse Wenzler.


Wiceprezydenci

Prof. Dr. Claudia Weber

Prof. Dr. Sven Husmann

Janine Nuyken

 

Biuro prezydenta


Senat

Senat jest centralnym organem uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i zwykłych.

Rady wydziałów

Rada Wydziału Prawa
Rada Wydziału Kulturoznawstwa
Rada Wydziału Ekonomii

Rzeczniczka ds. równouprawnienia

Rzeczniczka ds. równouprawnienia, Sahra Damus, zajmuje się kwestiami równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Rzecznik ds. obcokrajowców

Prof. dr Stefan Haack reprezentuje interesy obcokrajowców na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz udziela im konsultacji.

Rzeczniczka ds. osób niepełnosprawnych