Banner Viadrina

Władze uczelni

Studenten im Hörsaal (3) ©Heide Fest

Prezydentka

Prezydentka kieruje uczelnią oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Kanclerz

Kanclerz jest zwierzchnikiem administracji uniwersytetu i odpowiada za budżet uczelni.

Wiceprezydentki i Wiceprezydenci

prof. dr Eva Kocher
Janine Nuyken
prof. dr Martin Eisend

Biuro prezydentki

Senat

Senat jest centralnym organem uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych.