Banner Viadrina

Władze uczelni

Studenten im Hörsaal (3) ©Heide Fest

Rektor


Prezydent kieruje uczelnią oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Od 3 grudnia 2014 r. prezydentem Viadriny jest prof. Alexander Wöll.

Kanclerz


Kanclerz jest zwierzchnikiem administracji uniwersytetu i odpowiada za budżet uczelni. Kanclerzem Viadriny jest Christian Zens.


Prorektorzy

Prof. Dr. Stephan Kudert

Prof. Dr. Cornelia Müller

Janine Nuyken

 

Rektorat

 

Senat

Senat jest centralnym organem uczelni, składającym się z profesorów, studentów oraz pracowników naukowych i zwykłych.

Rady wydziałów

Rada Wydziału Prawa
Rada Wydziału Kulturoznawstwa
Rada Wydziału Ekonomii

Rzeczniczka ds. równouprawnienia

Rzecznik ds. równouprawnienia, p. Marion Gerhardt, zajmuje się kwestiami równouprawnienia kobiet i mężczyzn na uniwersytecie.

Rzeczniczka ds. obcokrajowców

Dr Carmen Thiele, reprezentuje interesy obcokrajowców na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz udziela im konsultacji.

Rzeczniczka ds. niepełnosprawnych