Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Aktualne ogłoszenie stypendiów

Wytyczne dotyczące dofinansowania
Wniosek / Opinia
Termin składania aplikacji

Stypendia na pobyt zapoznawczy na Viadrina

(1 miesiąc) (po niemiecku)

Stypendia na pobyt zapoznawczy na Viadrina

(1 miesiąc) (po angielsku)

Wniosek na pobyt zapoznawczy na Viadrina (po niemiecku)

Opinia na pobyt zapoznawczy na Viadrina (po niemiecku)

Wniosek na pobyt zapoznawczy na Viadrina (po angielsku)

Opinia na pobyt zapoznawczy na Viadrina (po angielsku)

15 marca 2017

Stypendia na pobyty naukowe na Viadrina

(max. 3 miesiące) (po niemiecku)

Stypendia na pobyty naukowe na Viadrina

(max. 3 miesiące) (po angielsku)

Wniosek na pobyty naukowe na Viadrina (po niemiecku)

Opinia na pobyty naukowe na Viadrina (po niemiecku)

Wniosek na pobyty naukowe na Viadrina (po angielsku)

Opinia na pobyty naukowe na Viadrina (po angielsku)

15 marca 2017

Stypendia na pobyty naukowe za granicą

(max. 3 miesiące) (po niemiecku)

Stypendia na pobyty naukowe za granicą

(max. 3 miesiące) (po angielsku)

Wniosek na pobyty naukowe za granicą (po niemiecku)

Opinia na pobyty naukowe za granicą (po niemiecku)

Wniosek na pobyty naukowe za granicą (po angielsku)

Opinia na pobyty naukowe za granicą (po angielsku)

15 marca 2017

Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina (po niemiecku)

Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina (po angielsku)

Wniosek na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina (po niemiecku)

Wniosek na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Viadrina (po angielsku)

15 marca 2017

Granty na korektę obcojęzycznych artykułów i monografii (po niemiecku)

Granty na korektę obcojęzycznych artykułów i monografii (po angielsku)

Wniosek na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii (po niemiecku)

Opinia na korektę (po niemiecku)

Wniosek na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii (po angielsku)

Opinia na korektę (po angielsku)

15 marca 2017

Granty na publikację obcojęzycznych monografii (po niemiecku)

Granty na publikację obcojęzycznych monografii (po angielsku)

Wniosek na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii (po niemiecku)

Opinia na publikację (po niemiecku)

Wniosek na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii (po angielsku)

Opinia na publikację (po angielsku)

15 marca 2017