Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Wytyczne dotyczące dofinansowania

 

Doktoranci Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

  • Pobyt naukowy za granicą (max. 3 miesiące)
  • Granty na korektę i publikację obcojęzycznych artykułów i monografii
  • Granty na organizację międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

Doktoranci uczelni zagranicznych

  • Pobyt zapoznawcze na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (1 miesiąc)
  • Pobyt naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (max. 3 miesiące)

 

Aktualnych naborów wniosków