Banner Viadrina

Pięć kroków na Viadrinę

⇒ Master (studia II stopnia)

Przy rekrutacji prosimy o przestrzeganie poniżej opisanych „5 kroków na Viadrinę”.

Prosze zauważyć
: Nasza uczelnia wprowadziła dla przyszłych studentów portal internetowy „du. deine uni”. Tam znajdują się wiele ważnych informacji dotyczących rekrutacji. Prace nad portalem są jednak jeszcze nie zakończone!


Uwaga

Kandydaci z obywatelstwem niemieckim (niezależnie od tego czy jest to jedyne, posiadane obywatelstwo) ubiegają się o miejsce na studia tak samo jak kandydaci z obywatelstwem niemieckim, nawet w przypadku posiadania świadectwa ukończenia wyszczej szkoły (np. licencjat) innej niż niemieckiej. W tym wypadku kandydat na studia musi dodatkowo załączyć uwierzytelnioną kopię razem z tłumaczeniem przysiegłym swojego świadectwa (licencjat).

 

1. Krok: Informacje

Najpierw dowiedz się, jaki program studiów cię interesuje:

 • tutaj znajdziesz kierunki według wydziałów:

Dalsze informacje na temat studiów na Viadrinie możesz uzyskać też na:

 

2. Krok: Potrzebne dokumenty

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

Proszę zauważyć:

 • Do ukończenia odpowiednich terminów składania wniosków wszystkie dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię w formie papierowej. Stempel pocztowy się nie liczy!
 • W zależności od kierunku studiów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty poza wymienionymi wyżej dokumentami.

 

3. Krok:  Rekrutacja

a)   Jeśli nie posiadasz niemieckiego stopnia akademickiego (np. licencjak)

Proszę zauważyć:  Master "International Business Administration"

Ubieganie się o miejsce na studia magisterskie "International Business Administration" jest tylko możliwe przez platforme uni-assist. Trzeba wypełnić aplikację online na platformie uni-assist. Do tego są potrzebne wszystkie niezbędne dokumenty i formularze które zostały wspomniane powyżej (2. krok) i wszystkie ewentualnie dodatkowo rządane dokumenty na platformie uni-assist. Proszę się odpowiednio poinformować!

Wszystkie inne programy magisterskie:

1. Zarejestruj się w portalu viaCampus:

 • Ubieganie się o miejsce na studia magisterskie jest tylko możliwe online na platformie viaCampus!
 • Platforma jest dostępna w języku niemieckim oraz angielskim.
 • System zostanie udostępniony około 6 tygodnie przed terminem składania aplikacji (na semestr zimowy z reguły od 1 czerwca i na semestr letni od 1 grudnia). Proszę zwrócić uwagę na możliwe zmiany w zależności od programu, o który się ubiegasz. Nie ma możliwości wcześniejszego złożenia aplikacji!

2. Rekrutacja online

 • Przy ubieganiu prosimy o postępowanie zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami podanymi na platformie viaCampus.
 • Pod zakończeniu rekrutacji należy ją przesłać (submit the online application)!
 • Po przesłaniu zostanie wygenerowany plik PDF. Trzeba go wydrukować!

3. Wysyłka dokumentów:


   • Pierwszą strona wygenerowanego pliku PDF jest żądany formularz „Antrag auf Zulassung”.
   • Trzeba go wydrukować, podpisać własnoręcznie i wysłać wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami na adres:

    Europa-Universität Viadrina
    Zulassungsamt
    Große Scharrnstraße 59
    D-15230 Frankfurt (Oder)

Terminy składania dokumentów:

Studia magisterskie Regularnie:

 • Semestr zimowy: 15 lipca
 • Semestr letni: 15 stycznia

Studia magisterskie International Business Administration:

 • Semestr zimowy: 01 - 31 maja
 • Semestr letni: 01 - 30 listopada

Studia podyplomowe mogą mieć inne terminy!

 • Proszę sprawdzić odpowiednie strony internetowe.

Uwaga! Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię lub do uni-assist w formie PAPIEROWEJ przed zakończeniem terminu. Stempel pocztowy się nie liczy!

b)  Jeśli posiadasz niemiecki stopień akademicki (np. bachelor)

… i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który objęty jest procedurą numerus clausus, postępuj procedurą dla kandydatów z Niemiec.

… i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który nie jest objęty procedurą numerus clausus, możesz zapisywać się bezpośrednio.

Terminy składania dokumentów:

Regularnie:

 • Semestr zimowy: 15 lipca
 • Semestr letni: 15 stycznia

Na kierunek International Business Administration:

 • Semestr zimowy: 31 maja
 • Semestr letni: 30 listopada

Studia podyplomowe mogą mieć inne terminy!

 • Proszę sprawdzić odpowiednie strony internetowe.

UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię w formie PAPIEROWEJ przed zakończeniem terminu. Stempel pocztowy się nie liczy!

Terminy składania dokumentów:

 • Semestr zimowy: 15 września
 • Semestr letni: 15 marca

UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię w formie PAPIEROWEJ przed zakończeniem terminu. Stempel pocztowy się nie liczy!

 Co dalej?

Złożyłeś wniosek online i przesłałeś wszystkie niezbędne dokumenty w formie papierowej - co dalej?

Prosimy zwrócić uwagę na zmiane statusu oraz komentarze z biura przyjęć w viaCampus.
O zmianie statusu na viaCampus zostaniesz poinformowany drogą mailową.

 • Jeśli twoje dokumenty aplikacyjne są kompletne i spełniają wymagania dotyczące formy, uwzględniamy twoją aplikacje i bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym.
 • Jeśli twoje dokumenty aplikacyjne nie są kompletne lub nie spełniają wymagań, zostaniesz wykluczony z procesu rekrutacji.

Około 6 tygodni po terminie składania wniosków zostanie zmieniony twój status na partalu viaCampus, który zawiera informacje o twoim przyjęciu na studia lub o odrzuceniu twojej aplikacji:

 • Jeżeli aplikacja została przyjęta: Dalsze informacje na temat immatrykulacji są dostarczone online na portalu viaCampus.
 • Jeżeli aplikacja została odrzucona: Powiadomienie o nie przyjęciu na studia jest również dostępne na portalu viaCampus.

 

4. Krok: Immatrykulacja

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia (Zulassung), potwierdź zamiar ich podjęcia (Einschreibung).

Informacje na ten temat można znaleźć w viaCampus i na du.deine uni.

 • Kierunki objęte procedurą numerus clausus:

Potwierdzenie podjęcia studiów odbywa się online na portalu viaCampus
Po wysłaniu potwierdzenia online jest wygenerowany plik PDF. Musisz wydrukować pierwszą stronę, podpisać ją osobiście i dostarczyć ją razem z niezbędnymi dokumentami w formie papierowej. Na drugiej stronie pliku PDF znajdziesz informacje o wymaganych dokumentach.

 • Kierunki nieobjęte procedurą numerus clausus:

Prosimy o sprawdzenie na portalu viaCampus, czy ewentualnie prakują jakieś dokumenty.

 

5. Krok: Pozostałe formalności

Aby podjąć studia w niemieckim uniwersytecie, potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne!

Informujemy:

 • Jeżeli pochodzisz z Unii Europejskiej:
  Wykupienie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczne. Wystarzy posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek znajdziesz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym zostaniesz zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na fundusz zdrowotny w Niemczech.

 • Jeżeli nie pochodzisz z Unii Europejskiej:
  Musisz wykupić niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Po przyjeździe do Frankfurtu nad Odrą musisz wykupić ubezpieczenie zdrowotne od niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.