Banner Viadrina

Pięć kroków na Viadrinę

⇒ Master (studia II stopnia)

Nasza uczelnia jest w trakcie wprowadzania portalu „du. deine uni”, na którym znajduje się wiele ważnych informacji dotyczących rekrutacji. Prace nad portalem nie są jednak jeszcze zakończone.Przy rekrutacji proszą zwrócić uwagę na „5 kroków na Viadrinę” i ich przestrzegać.


Uwaga

Kandydaci z obywatelstwem niemieckim (niezależnie od tego czy jest to jedyne, posiadane obywatelstwo) ubiegają się o miejsce na studia tak jak każdy obywatel niemiecki, nawet w przypadku posiadania świadectwa ukończenia szkoły innej niż niemiecka.

 

1. Krok
Informacje
Wszystkie niezbędne informacje nt. kierunków masterskich oraz warunków przyjęcia, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych kierunków:

Wydział kulturoznawstwa:

Wydział prawa:

Wydział ekonomii:

Międzynarodowe kierunki (wszystkie wydziały):

Płatne studia uzupełniające

 • Jeśli zdecydowałś się na płatne kierunki masterskie, informacji nt. rekrutacji i stawianych wymagań możecie szukać na stronach internetowych poszczególnych programów

 

Dalsze informacje o studiach na Viadrinie na corocznym Dniu Drzwi Otwartych lub na Polskim Dniu Informacyjnym. Możecie nas również spotkać w Waszym kraju na targach edukacyjnych.

 

2. Krok
Potrzebne dokumenty

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

 

3. Krok
Rekrutacja
Jeśli nie posiadasz niemieckiego stopnia akademickiego (np. bachelor) Jeśli posiadasz niemiecki stopień akademicki (np. bachelor)

Na wszystkie programy magisterskie należy najpierw zarejestrować się  ONLINE a następnie wymagane dokumenty przesłać pocztą.

Wykorzystaj portal kandydatów  https://viacampus.europa-uni.de

Portal jest do dyspozycji w językach niemieckim i angielskim. Będzie uruchomiony na  około 6 tygodni przed terminem składania podań (z reguły od 1 czerwca na semestr zimowy i od 1 grudnia na semestr letni; proszę uważać na ewentualne zmiany)

Nie ma możliwości rejestracji przed uruchomieniem portalu!

Całość procedury ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z formularzem wniosku o przyjęcie znajduje się na stronach portalu.

Ostatnim dokumentem na portalu jest formularz „Antrag auf Zulassung” . Formularz ten należy wydrukować, podpisać własnoręcznie i wysłać wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami na adres

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Abteilung für Internationale Angelegenheiten
Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)

Uwaga: Rejestracja tylko drogą mejlową jest NIEWYSTARCZAJĄCA! Wszystkie dokumenty należy przesłać do Viadriny również W FORMIE PAPIEROWEJ.

Terminy składania podań:
na semestr zimowy 15 lipca
na semestr letni 15 stycznia

Terminy te obowiązują zarówno przy ubieganiu się o przyjęcie na kierunek NC, jak i na kierunek bez NC !!

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie. Data stempla pocztowego się nie liczy.

… i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który objęty jest procedurą numerus clausus, postępuj procedurą dla kandydatów z Niemiec.

Terminy składania podań:
na semestr zimowy 15 lipca
na semestr letni 15 stycznia

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie. Data stempla pocztowego się nie liczy.

 

… i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który nie jest objęty procedurą numerus clausus, możesz zapisywać się bezpośrednio.

Terminy składania dokumentów:
na semestr zimowy 15 września
na semestr letni 15 marca

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie.

 

UWAGA: Kandydaci na kierunek International Business Administration proszą zwrócić uwagę na następującą zmianę:

 • Portal dla kandydatów na ten kierunek rusza:
  • 1 maja na semestr zimowy
  • 1 listopada na semestr letni
 •  Termin składania podańo przyjęcie mija
  • 31 maja na semestr zimowy
  • 30 listopada na semstr letni
UWAGA: Zmjana terminu składania podań o przyjęcie na kierunek International Business Administration

Kandydatów na kierunek International Business Administration prosimy zwrócić uwagę na następującą zmianę:

 • Portal dla kandydatów na ten kierunek rusza:

     • 1 maja na semestr zimowy
     • 1 listopada na semestr letni

 • Termin składania podań o przyjęcie mija:
  • 31 maja na semestr zimowy
  • 30 listopada na semstr letni

 

 

4. Krok
Immatrykulacja

Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia (Zulassung), potwierdź zamiar ich podjęcia (Einschreibung) i dostarcz  dokumenty w liście informującym o otrzymaniu miejsca na naszym uniwersytecie (Zulassungsschreiben).

Jeżeli ubieganiasz się na kierunek nieobjety procedurą numerus clausus,  dokumenty potrzebne do immatrykulacji znajdziesz na stronach internetowych EUV.

 

5. Krok
Pozostałe formalności

Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek znajdziesz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym zostaniesz zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na fundusz zdrowotny w Niemczech.

Do zobaczenia na Viadrinie!