Banner Viadrina

Nieznajomi stają się przyjaciółmi

graefin doenhoff gebaeude viadrina ©Heide Fest

Uniwersytet Europejski Viadrina przyjmuje rocznie ponad 1000 studentów i naukowców z całego świata. Pobyt gości nie ogranicza się tylko do pomieszczeń uniwersytetu, lecz obejmuje także całe miasto Frankfurt, Słubice oraz ich mieszkańców.

 

Nowy nieznany kraj i jego kulturę poznaje się najlepjej poprzez bezpośredni kontakt z jego mieszkańcami.

 

Na bazie tych założeń powstał na Uniwersytecie Europejskim pomysł stworzenia Patronatu nad zagranicznymi studentami.

Zapoznanie gości z mieszkańcami Frankfurtu nad Odrą i Słubic ma przebiegać w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Dlatego Uniwersytet szuka rodzin zainteresowanych niesieniem pomocy w przekazywaniu informacji o obu krajach przy pomocy Programu Patronackiego

Zagraniczni studenci EUV oraz inni zainteresowani z Frankfurtu, Słubic i regionu mają możliwość poznania Programu, jego zadań, możliwości rozwoju oraz płynących korzyści ze wspólnych kontaktów.