Banner Viadrina

Poradnictwo

Studentin, intensiv lesend ©Heide Fest

...Dla początkujących

Ponadto Rada Samorządu Studenckiego AStA oferuje specjalne konsultacje nt. sieci bezprzewodowej w HGK 53. Aktualne komunikaty nt. terminów konsultacji znajdziesz na drzwiach tego pomieszczenia oraz na stronie internetowej AStA.

...Dla zaawansowanych

...Dla studentów z zagranicy

...Polityka prorodzinna

Sklep samorządu studenckiego (AStA-Shop)
W naszym sklepie można po okazyjnych cenach nabyć materiały biurowe lub koszulki uniersyteckie oraz wyrobić sobie międzynarodową legitymację studencką. Mamy tu poza tym giełdę pracy i mieszkaniową. Również jeśli musisz coś wydrukować lub wysłać faksem, możesz do nas przyjść. Zapraszamy!