Banner Viadrina

Kamienie milowe w historii Uniwerystetu

Rok

Wydarzenie

1506 - 1811

Okres działania dawnego uniwersytetu, Alma Mater Viadrina

1991  

15.07.

Oficjalne powołanie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z mocy prawnej

06.09.

Uroczystość otwarcia uniwersytetu oraz ukonstytuowanie Senatu Założycielskiego wraz z Rektorem Założycielem prof. dr Knutem Ipsenem

1992  

19.10.

Początek pierwszego roku akademickiego na Viadrinie

17.10.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Collegium Polonicum

1993  

22.01.

Pierwsza wzmianka o Viadrinie w Niemieckim Katalogu Szkół Wyższych

14.10.

Prof. dr Hans N. Weiler wybrany pierwszym Rektorem Viadriny

1994  

25.04.

Uroczyste otwarcie Wydziału Prawa

24.10.

Uroczyste otwarcie Wydziału Ekonomii

1995  

05.01.

Peter Stahl obejmuje stanowisko Kanclerza Uniwersytetu, dotychczas piastowane przez Josefa Schmückera

24.04.

Wizyta Prezydenta RFN prof. dr Romana Herzoga na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

26.06.

Uroczyste otwarcie Wydziału Kulturoznawstwa

22.11.

Uniwersytet Europejski Viadrina oraz Collegium Polonicum – placówka prowadzona wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – otrzymują Nagrodę Współpracy Polsko-Niemieckiej, nadaną przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Władysława Bartoszewskiego i Klausa Kinkla.

1996  

06.11.

Pierwsze rozdanie dyplomów dla absolwentów Viadriny

09.11.

Zakończenie budowy dachu Collegium Polonicum

1997  

21.05.

Prof. dr Hans N. Weiler ponownie wybrany rektorem

27.05.

Prelekcja byłego prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

02.10.

Wizyta Ministrów Gospodarki Polski i Niemiec, dr Jürgena Rüttgersa oraz prof. dr Aleksandra Łuczaka, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

19.11.

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Niemiec, Francji i Polski na Viadrinie – Klausa Kinkla, Huberta Vendrine oraz Bronisława Geremka

04.12.

Wizyta Kanclerza Niemiec, dr Helmuta Kohla oraz Premiera Rzeczypospolitej Polski, prof. Jerzego Buzka

1998  

 

Viadrina otrzymuje nowy sygnet (logo).

26.01.

Oddanie kluczy do budynku głównego (HG) po kompleksowej renowacji

10.06.

Uroczyste otwarcie Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem Ministra ds. Młodzieży RFN Claudii Nolte oraz Ministra Edukacji Narodowej prof. Mirosława Handtke

12.10.

Marszałek Bundestagu, Rita Süssmuth otwiera nowy rok akademicki

1999  

03.02.

Oddanie kluczy do budynku uniwersyteckiego przy August-Bebel-Straße

29.04.

Uroczyste wmurowanie kamienia pod budowę nowego budynku wykładowego, nazwanego później imieniem Hrabiny Dönhoff

04.05.

Były Minister Spraw Zagranicznych RFN, Hans-Dietrich Genscher, obejmuje profesurę europejską na Uniwersytecie Viadrina

08.07.

Karl Dedecius laureatem I. Nagrody Viadriny

22.07.

Prof. dr Gesine Schwan wybrana na stanowisko Prezydenta Viadriny na posiedzeniu Senatu

01.09.

Spotkanie na moście granicznym Prezydenta RFN Johannesa Raua z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandrem Kwaśniewskim i wizyta w Collegium Polonicum

11.10.

Uroczystość z okazji objęcia stanowiska Prezydenta Viadriny przez prof. dr Gesine Schwan oraz pożegnania rektora prof. dr Hansa N. Weilera

10.12. Uroczystość z okazji 90. urodzin Marion Gräfin Dönhoff
2000  

09.05.

Komisarz Unii Europejskiej, Günter Verheugen, wygłasza referat nt. rozszerzenia Unii Europejskiej w Collegium Polonicum

22.06. Wręczenie drugiej Nagrody Viadriny Adamowi Michnikowi

27.09.

Wizyta i wystąpienie b. Ministra Spraw Zagranicznych Polski, Władysława Bartoszewskiego, na dorocznym posiedzeniu Kanclerzy Niemieckich Uniwersytetów

24.10.

Prezydent RFN Johannes Rau bierze udział w debacie organizowanej na Viadrinie pt. „Oświata na rzecz Europy”

27.11.

Marszałek Bundestagu, Wolfgang Thierse, bierze udział w debacie na temat „Jak przeciwdziałać rasizmowi?” zorganizowanej na Viadrinie przez tygodnik Spiegel

2001  

06.02.

Uroczyste otwarcie biblioteki Collegium Polonicum i zakończenie jej budowy, połączone z konferencją międzynarodową z udziałem b. Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i  Niemiec, Bronisława Geremka i Hansa-Dietricha Genschera oraz francuskiego publicysty Alfreda Grosser

14.06. Wręczenie Niemieckiej Nagrody Narodowej Josephowi Rovanowi oraz Tadeuszowi Mazowieckiemu

16.06.

Posiedzenie Komisji parlamentarnej ds. europejskich niemieckiego Bundestagu w Collegium Polonicum

18.06.

Wizyta Kanclerza Niemiec, Gerharda Schrödera i Premiera Polski, Jerzego Buzka na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

13.07.

Pisarz noblista, Günter Grass laureatem Nagrody Viadriny 2001

30.10.

Były Rektor Viadriny, prof. dr Hans N. Weiler, odznaczony Krzyżem Zasług RFN

2002  

30.08.

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RFN, Joschki Fischera, na Viadrinie i w Collegium Polonicum

04.10.

Prezydent Viadriny, prof. dr Gesine Schwan, odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

14.10.

Uroczyste otwarcie nowego budynku uniwersyteckiego na Placu Europejskim (Europaplatz 1)

17.10.:

Przekazanie do użytku publicznego archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum

19.11.

Były Ambasador Polski w RFN, Janusz Reiter laureatem Nagrody Viadriny 2002

2003  

16.06.

Otwarcie Europejskiego Centrum Naukowego w słubickim Collegium Polonicum

23.10.

Inauguracja Placu Europejskiego przed nowym budynkiem uniwersyteckim

18.11.

Markus Meckel laureatem Nagrody Viadriny 2003

2004  

04.03.

Nominacja prof. dr Gesine Schwan jako kandydatki na urząd Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec z ramienia koalicji SPD / Zielonych

19.04.

Nadanie nowemu budynkowi przy Placu Europejskim imienia Hrabiny Dönhoff (Budynek im. Hrabiny Dönhoff)

07.07.

Przyjęcie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina do Niemieckiego Towarzystwa Badawczego (DFG)

11.10.

Uroczyste przekazanie do użytku odremontowanego budynku, niegdyś noszącego miano „Flachbau” i nadanie nowej nazwy „Auditorium Maximum”

14.12.

Historyk Włodzimierz Borodziej laureatem Nagrody Viadriny 2004

2005  

25.7.

Wizyta Kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera oraz Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W czasie tej wizyty sekretarze stanu, Wolf-Michael Catenhusen oraz Tadeusz Szulc, podpisali „Wspólną deklarację o wzmocnieniu współpracy pomiędzy studentami, naukowcami oraz badaczami Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej”

21.11.

Uroczyste wręczenie Nagrody Viadriny 2005 – jej laureatem został historyk prof. dr Rudolf von Thadden, członek Senatu Założycielskiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

2006  

26.04.

Uroczystości 500-lecia Uniwersytetu Viadrina

26.10.

Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych RFN Waltera Steinmeiera na temat przyszłości Europy podczas otwarcia roku akademickiego

26.4.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr Bronisławowi Geremkowi, b. Ministrowi Spraw Zagranicznych Polski oraz historykowi prof. dr Fritzowi Sternowi

16.11.

Uroczyste wręczenie Nagrody Viadriny 2006 publicyście i dziennikarzowi „Polityki” Adamowi Krzemińskiemu

30.11.

Utworzenie Polsko-Niemieckiej Fundacji Naukowej

2007  

03.07.

Wystąpienie Ministra Finansów RFN, Peera Steinbrücka, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina [dostępne w formatach PDF, MP3, WMV-Video i PodCast]

15.10.

Podczas uroczystości otwarcia roku akademickiego 2007 / 2008 nadano tytuł członka honorowego Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Uczelni (Förderkreis): były członek Senatu Założycielskiego, prof. dr Hermann G. Grimmeiss (Lund / Szwecja), Rektor Założyciel prof. dr dr Knut Ipsen (Bochum / RFN) oraz pierwszy rektor Viadriny, prof. dr Hans N. Weiler (Stanford / USA).

30.11.

Laureatem Nagrody Viadriny 2007 zostaje „Grupa Kopernika”.

2008  
01.03. Uniwersytet Viadrina zostaje przekształcony w Uniwersytet Fundacyjny
21.04. Uroczyste przyjęcie z okazji powstania "Fundacyjnego Uniwerytetu Europejskiego Viadrina"
01.10. Przekazanie stanowiska rektora przez prof. dr Gesine Schwan dr. Gunterowi Pleugerowi
13.10. Uroczyste otwarcie roku akademickiego (relacja wideo), przemowy ministrów sprawiedliwości Polski i Niemiec - prof. dr. Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Brigitte Zypries
26.11. Przekazanie Nagrody Viadriny 2008 prof. dr. Ricie Süssmuth (relacja wideo)
2009  
03.06. Wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej Hansa-Gerta Pötteringa.
07.09. Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kampusu (de)
12.10.

Uroczyste otwarcie roku akademickiego przemówieniem Güntera Verheugena, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w Brukseli.

Prezentacja książki "Viadrina. Uniwersytet jako most między Niemcami a Polską"

30.11. Wręczenie Nagrody Viadriny 2009 Tadeuszowi Mazowieckiemu
07.12. Wręczenie Nagrody Ambasadora RP w Berlinie za szczególne osiągnięcia naukowe
2010  
15.02. Günter Verheugen, były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, zostaje mianowany profesorem honorowym Viadriny.
02.11. Hans-Dietrich Genscher, były nimister spraw zagarnicznych Niemiec, oray Władysław Bartoszewski, były nimister spraw zagranicznych Polski, odbywają dzskusję panolową w Collegium Polonicum w Słubicach
03.11.

Guido Westerwelle, minister spraw zagranicznych Niemiec, i Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, biorą udział w polsko-niemieckiej konferencji:

„Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji“ (wideo) z okazji:

20-ej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu granicznego,
40-ej rocznicy układu PRL-RFN i
60-ej rocznicy układu zgorzeleckiego.

01.12. Wreczenie Nagrody Viadriny 2010 reżyserowi Volkerowi Schlöndorff
2011  
 
12.01. Cornelia Pieper, minister stanu w ministerstwie spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. polsko-niemieckich odwiedza studentów Viadriny
06.04. Wręczenie tytułu honoris causa Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. Jozsefowi Vörös
11.-18.04. Pierwszy Letni Uniwersytet polsko-niemiecko-rosyjskiego projektu Trialog
12.04. Uroczyste otwarcie "Semestru im. Heinricha Kleista"
15.04. Otwarcie programu doktoranckiego "Dynamiczne kompetencje w kontaktach biznesowych" we współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych Viadriny i German Graduate School of Management and Law (Heilbronn). Wsparcia udzieliła Fundacja im. Dietera Schwarza
19.04. Konferencja "Droga wolna dla pracobiorców z Europy Wschodniej" - z okazji zakończenia ostatniego okresu przejściowego
10./11.05. Pierwsze spotkanie naukowców i badaczy "Oderpartnerschaft"
16./17.06. Otwarcie "Centrum interdyscyplinarnych studiów o Polsce" i przekazanie tytułu doktora honoris causa Karlowi Dedeciusowi
17.10. Otwarcie 20. Roku Akademickiego z udziałem byłego ministra nauki Hinricha Enderleina, byłych rektorów prof. dr dr Knuta Ipsena, prof. dr Hansa N. Weilera oraz prof. dr Gesine Schwan. Mianowanie prof. Ipsena honorowym senatorem. Przekazanie medelów zasłużonym założycielom Viadriny
22.10. Przekazanie Nagrody Dialogu Instytutowi Historii Stosowanej na 10. kongresie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego