Banner Viadrina

Historia Uniwersytetu

W okresie swojego rozkwitu Viadrina była ośrodkiem humanizmu i oświecenia, awangardowym uniwersytetem w Europie na wschód od Łaby i wysuniętą na wschód placówką postępowych nauk. Universitas Francofurtensis zamknęła swoje podwoje w 1811 roku, usunięta w cień przez założony w 1810 roku Uniwersytet Berliński, noszący obecnie imię braci von Humboldt. Niektórzy profesorowie Viadriny nauczali dalej na uniwersytecie w Berlinie. Część uczonych wraz z całym inwentarzem przeniosła się do Wrocławia. W ten sposób doszło do połączenia z tamtejszą Leopoldiną.

W czasie zmian politycznych 1989 roku lokalna społeczność Frankfurtu wyraziła życzenie przywrócenia miastu Viadriny. Powołano Biuro Założycielskie Miasta. Kraj związkowy Brandenburgia zlecił Senatowi Założycielskiemu, gremium złożonemu z wybitnych międzynarodowych naukowców, opracowanie koncepcji nowego uniwersytetu we Frankfurcie.

Co mogło być bardziej oczywiste, niż założenie w tym specyficznym z punktu widzenia historii i geografii miejscu na ówczesnej zewnętrznej granicy UE, uczelni mającej zajmować się problematyką dzisiejszej i jutrzejszej Europy i pełniącej rolę pomostu między Wschodem i Zachodem – Uniwersytetu Europejskiego Viadrina?

<< [1] [2]