Banner Viadrina

Kurs przygotowawczy

 

Od 3 do 28 września 2019 odbędzie się kurs przygotowawczy dla zagranicznych kandydatów na studia. Jest to wspólny projekt Centrum Języków Obcych i trzech wydziałów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Kurs przygotowawczy skierowany jest do kandydatów(ek) wszystkich kierunków studiów (kurs przygotowawczy DSH, intensywny kurs języka niemieckiego dla studentów programów wymiany akademickiej) i koncentruje się w szczególności na przygotowaniu do podjęcia studiów na Wydziale Nauk Prawnych, Nauk Ekonomicznych oraz Kulturoznawstwie.

Kurs przygotowawczy składa się z różnych modułów, w których można brać udział równolegle, w zależności od własnych zainteresowań i potrzeb. Uczestnicy mogą zatem indywidualnie dopasować program, wybierając jeden lub więcej modułów.

Ponieważ kurs przygotowawczy na studia stanowi szczególną ofertę Viadriny, wychodzącą poza ramy normalnych zajęć dydaktycznych, część zajęć jest odpłatna.

Językiem roboczym jest niemiecki.