Banner Viadrina

Opłaty dla wolnych słuchaczy

Na podstawie § 4 Abs. 2 bzw. § 6 Zarządzenia o Wysokości Opłat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą z dn. 17 grudnia 1997 r. ustala się następujące stawki dla wolnych słuchaczy, nie będących studentami innych uczelni:

  • za 1 - 2 godziny zajęć w tygodniu: 10,00 euro
  • za 3 - 4 godziny zajęć w tygodniu: 18,00 euro
  • za 5 - 6 godzin zajęć w tygodniu:   25,00 euro
  • za 7 - 8 godzin zajęć w tygodniu:   30,00 euro
  • za kurs językowy do 4 godzin zajęć w tygodniu: 50,00 euro
  • za moduł (przedmiot) w ramach kierunku "Ochrona europejskich dóbr kultury": 120,00 euro
  • za moduł (przedmiot) w ramach kierunku "Mediacja": 400,00 euro

Dowód opłaty należy przedłożyć przy zapisie na przedmiot. Prosimy pamiętać, że polecenie przelewu, które jedynie zobowiązuje bank do jego wykonania, nie jest uważane za dowód opłaty. Dopuszczalne są natomiast wyciągi z konta, np. w postaci wydruków z terminalu bankowego, a także dowody wpłaty gotówkowej itp.

Prosimy o wpisanie następujących danych w poleceniu przelewu:

Odbiorca:

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Nr konta:

360 036 5591

Kod banku (Bankleitzahl)

170 550 50

Nazwa banku

Sparkasse Oder-Spree

Kwota

zob. wyżej

Dopisek

"Gasthörer", Nazwisko i imię słuchacza