Banner Viadrina

Funkcje online

Uniwersytet oferuje następujące funkcje online:


viaCampus der Europa-Universität ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

  

Studenckie konto e-mailowe

Posiadanie uniwersyteckiego konta e-mail jest koniecznym warunkiem przy korzystaniu z różnych usług, m.in. z HIS-Portalu i bezprzewodowego internetu.

Wraz z dokumentami potwierdzającymi zapis na studia każdy student otrzymuje dane dostępu do skrzynki pocztowej. System wymaga aktualizacja hasła przez użytkownika średnio raz na semestr. W przeciwnym razie zarówno skrzynka, jak i dostęp do funkcji online zostanie zablokowany!

W razie problemów posimy o kontakt z Działem IT.