Banner Viadrina

Centrum Strategii i Rozwoju

Studentenansammlung, von oben (6) ©Heide Fest

Zadanie Centrum polega na inicjowaniu, wraz z prezydium i wydziałami uniwersytetu, nowych strategii rozwoju Viadriny, wprowadzaniu tych strategii wewnątrz struktur uczelni, rozwijaniu ich oraz controllingu pojedynczych kroków realizacji; czyli ciągła organizacja mechanizmów kierowania.

Centrum jest bezpośrednio podporządkowane prezydentce.

Centrum ma również wyjść na przeciw wymaganiom stawianym administracji w sprawie komunikacji z kierownictwem uniwersytetu oraz w sprawie przemyślanego i w niezawodny sposób zorganizowanego zarządzania wiedzą.

Do Centrum należą te sfery Uniwersytetu, które, obok wydziałów i centralnych jednostek administracyjnych, znajdują się na strategicznie wyeksponowanych pozycjach. Ze względu na specyficzny profil Viadriny są to: