Banner Viadrina

Absolwenci po 1991 roku

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest

Czasami nasze losy toczą się zupełnie inaczej niż to sobie zaplanowaliśmy... inaczej ale i lepiej!

Przeczytajcie co stało się z naszymi byłymi studentami, poszukajcie inspiracji w ich historiach i przekonajcie się, co można osiągnąć po ukończeniu Viadriny...

 

Bartlomiej Bartczak
Burmistrz Gubinu, Polska.

Pięć lat spedzone na Viadrinie określa jako najpiękniejszy okres swojego życia. Poznanie niemieckiej mentalności okazało się nieocenione w jego późniejszej karierze. Po ukończeniu studium prawa w 2003 roku podjął pracę w Euregionie Szprewa-Nysa-Bóbr, a jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego fundacji odbudowy kościoła miejskiego w Gubinie. W 2006 roku udało mu się wygrać wybory na burmistrza miasta.

Oliver Dalichau
Kierownik Fundacji Fryderyka Eberta, Madagaskar.

Gdy w 2001 roku konczył studia kulturoznawstwa, w najśmielszych snach nie myslał o tym, że kiedyś będzie pracował na wyspie na Morzu Indyjskim. Z czasu studiów na Viadrinie najmilej wspomina swoją aktywność w organizacjach studenckich: w gazetce Vivadrina lub w samorządzie studenckim. Oliver Dachau już wtedy chciał aktywnie wpływać na otaczający go świat, chciał coś zmienić. Fundacja Fryderyka Eberta, której jest przewodniczącym, zajmuje się edukacją młodzieży i ścieśle współpracuje z lokalnymi samorządami.

Frerk-Malte Feller
Manager Marketplace'u portalu aukcyjnego eBay, Berlin.

Z zachwytem wspomina międzynarodowy charakter Viadriny. Dzięki studiom poznał Polskę, a dzięki wymianie zagranicznej Republikę Południowej Afryki. To doświadczenie i ukończone studia z międzynarodowego zarządzania umożliwiły mu podjęcie pracy w światowym koncernie eBay.

Marcin Kotlarek
Konsultant Boston Consulting Group w Warszawie.

Z perspektywy 10 lat pracy może powiedzieć, że wszystkie nadzieje pokładane w Viadrinie się sprawdziły. Rozpoczynając karierę w 1997 r. i przechodząc jej kolejne szczeble, stwierdza, że studia na Viadrinie dobrze przygotowały go do coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy. Szczególnie ważne są dla niego przyjaźnie zawarte w czasie studiów: "pomimo tego, że rozproszyliśmy się po całym świecie, ciągle jesteśmy w kontakcie".

Ewa Pawlowska
Senior Relationship Manager, Liechtensteinische Landesbank.

Studia ekonomii przy polsko-niemieciej granicy znakomicie przygotowały ją do podjęcia pracy w regionie, w którym ścierają się trzy kultury: niemiecka, austriacka i szwajcarska. Ewa Pawłowska zajmuje się klientami z Środkowej Europy banku narodowego księstwa Lichsteinsteinu.

Arkadiusz Wojnarowski
Scenarzysta i producent filmowy.

Już w czasie studiów polskiego i niemieckiego prawa prowadził własną działalność gospodarczą w postaci firmy doradczej. Ok 2002 r. powrócił jednak do swojej dawnej pasji - kinematografii. Znany z filmu "Janka" aktor postanowił pisać własne scenariusze i zająć się produkcją filmów. Szczególnie interesują go europejskie ko-produkcje. Również w tej dziedzinie przydaje mu się znajomość prawa zdobyta na Viadrinie.