Banner Viadrina

Dział ds. równości szans

Viadrina postrzega indywidualność i różnorodność wszystkich pracujących i uczących się na uczelni jako wartość dodaną.

Dział ds. równości szans angażuje się na rzecz równouprawnienia wśród studentów i osób zatrudnionych na uczelni, uwzględniając przy tym ich różne sytuacje życiowe, a także plany życiowe. Naszym dążeniem jest aktywne wspieranie wrażliwej na kwestie płci i różnorodności oraz przyjaznej dla rodzin kultury uczelnianej i naukowej.

W tym celu opracowujemy różne strategie, oferty, programy i działania. Ponadto zapewniamy pomoc ze strony naszych punktów informacji i doradztwa oraz konkretnych osób kontaktowych.

Unsere Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in folgende Bereiche:

Logo_Gleichstellungsbüro_190px ©Gleichstellungsbüro

Biuro ds. równouprawnienia doradza i wspiera we wszystkich sprawach dotyczących równości szans płci w aspekcie studiów i pracy oraz nauczania i prowadzenia badań. Rzeczniczka ds. równouprawnienia uczestniczy w postępowaniach dotyczących odwołań i obsadzania stanowisk i jest osobą kontaktową, gwarantującą zachowanie poufności, w przypadkach dyskryminacji lub molestowania na gruncie płci lub seksualnej tożsamości. Ponadto nasze biuro posiada możliwość udzielenia różnego rodzaju wsparcia.
Logo_Familienbüro_190px ©Familienbüro Biuro ds. rodziny prowadzi doradztwo w zakresie godzenia zobowiązań rodzinnych ze studiami lub pracą i angażuje się na rzecz przyjaznych dla rodzin warunków nauki i pracy. Viadrina jest zorientowaną na potrzeby rodzin uczelnią wyższą, na której studenci oraz pracownicy z obowiązkami rodzinnymi są mile widziani i wspierani.

Logo_Viadrina_Mentoring_190px ©Viadrina Mentoring

Viadrina Mentoring zalicza się do instrumentów celowego wsparcia młodych naukowczyń. W ramach mentoringu realizujemy programy dla kobiet wszystkich szczebli kwalifikacji w celu zorganizowanego planowania ścieżek rozwoju zawodowego i rozwoju ich karier. Celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych zarówno w nauce, jak i w środowisku pozauczelnianym.

Na poziomie kierownictwa uczelni obszary te podlegają urzędującej wiceprezydent ds. rozwoju uczelni, równości szans i Collegium Polonicum.

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, bądź odwiedzenie nas w naszych biurach w Auditorium Maximum w godzinach przyjęć interesantów lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.