Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Viadrina-Studenten9-2013_MG_9167_190pix ©Pressestelle Heide Fest
Logo_vip_rgb 166 x161 ©Viadrina

Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) w ścisłej współpracy z Działem Spraw Międzynarodowych prowadzi program stypendialny dla doktorantów Viadrina International Program – for Graduates (VIP), który wspierany jest przez DAAD ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (niem. BMBF). Program VIP oferuje doktorantom Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz doktorantom z zagranicy do października 2017 roku perspektywę rozwoju międzynarodowego profilu badawczego i zawodowego.

 

Wspieranie mobilności doktorantów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Wspieranie mobilności doktorantów z zagranicy przyjeżdżających na Europejski Uniwersytet Viadrina
Większe zaangażowanie w międzynarodowe badania i dyskursy naukowe Większe zaangażowanie w międzynarodowe badania i dyskursy naukowe
Rozwój kontaktów międzynarodowych Rozwój kontaktów międzynarodowych
Rozwój międzynarodowego profilu badawczego i zawodowego Rozwój międzynarodowego profilu badawczego i zawodowego
Rozpowszechnianie dorobku naukowego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina za granicą Zwiększenie liczby doktorantów z zagranicy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina
Poznanie środowiska naukowego zagranicznej instytucji edukacyjnej i/lub badawczej Poznanie środowiska naukowego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
Rozwijanie wraz z innymi naukowcami wspólnych priorytetów badawczych Rozwijanie wraz z innymi naukowcami wspólnych priorytetów badawczych

 

Aktualne ogłoszenie stypendiów