Banner Viadrina

Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Absolwenci

Arnold_Torsten ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Torsten Arnold

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Uczelnie zagraniczne: Université de Nantes Departement Histoire, UFR La Rochelle Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA), Francja

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.10.2015 - 30.11.2015

Główny obszar badań: Środkowoeuropejski handel przez francuskie i portugalskie porty morskie – międzynarodowe sieci i dobra (1714-1831)

"Moje badania na temat wczesnonowożytnej globalizacji mogę przeprowadzić tylko na podstawie źródeł archiwalnych dostępnych w archiwach portugalskich i francuskich miast portowych. Moją pracę w Nantes i La Rochelle wspiera »Centre de Recherches en Histoire International et Atlantique«. Pobyt ten służy więc także poznaniu tamtejszych kolegów i nawiązaniu kontaktów z instytucjami badawczymi we Francji."

 malwina

Imię i nazwisko: Malwina Ksiezniakiewicz

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 29.6.2015 - 24.7.2015

Główny obszar badań: Polityka europejska Niemiec w latach 2005-2013

"Zgłosiłam się na badania naukowe na Uniwersytecie Viadrina, ponieważ pomoże mi to przede wszystkim w gruntownym przygotowaniu pracy doktorskiej poświęconej niemieckiej polityce europejskiej. Z doświadczeń moich kolegów wiem, że na naszej uczelni partnerskiej Viadrina stworzono wyjątkowo przyjazną atmosferę do prowadzenia badań i dyskusji naukowych. Jeśli miałabym okazję zaprezentować swoje badania studentom lub doktorantom, chciałabym zaoferować wykłady na temat obecnego przewodnictwa Niemiec w Unii Europejskiej z polskiej perspektywy."

 Martinez_Irma_3511 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Irma Martínez García

Macierzysta uczelnia: Universidad de Oviedo, Hiszpania

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.9.2015 - 30.9.2015

Główny obszar badań: Gender diversity w zarządach przedsiębiorstw: determinanty, cechy i implikacje

"Dzięki Viadrina International Program – for Graduates (VIP) będę miała możliwość zbadania różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, włączenia do moich badań perspektywy międzynarodowej oraz nawiązania kontaktów, które mogą rozwijać się w przyszłości. Wybrałam stypendium zapoznawcze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, ponieważ uważam, że kilka z kierunków badań na tym uniwersytecie związanych jest z moimi badaniami doktoranckimi, na przykład zarządzanie zasobami ludzkimi lub teoria zależności od szlaku."

 Modlinski_Artur_MG_7191 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Artur Modliński

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Łódzki, Polska

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 18.10.2015 - 18.11.2015

Główny obszar badań: Model zaangażowania klientów w bojkot

"Moje zainteresowania naukowe skupiają się na międzynarodowym marketingu, dlatego też badania terenowe za granicą to centralny punkt mojej pracy. Ponadto bardzo zależy mi na skonsultowaniu moich koncepcji z naukowcami z zagranicy. Jestem przekonany, że przyczyni się to do jeszcze lepszej jakości mojej pracy końcowej i będzie wartością dodaną w mojej dyscyplinie naukowej. Przed złożeniem aplikacji znalazłem wiele informacji na temat pasjonujących projektów prowadzonych na Uniwersytecie Viadrina, a otwartość tej instytucji na współpracę międzynarodową zachęciła mnie do ubiegania się o stypendium na badania naukowe."

Peter_Vago ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Péter Károly Vágó

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Andrássy w Budapeszcie, Węgry

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 15.10.2015 - 15.1.2016

Główny obszar badań: Stosunki polsko-niemieckie i węgiersko-słowackie po 1989 roku

"Ze względu na międzynarodowy i porównawczy temat moich badań wiele materiałów dostępnych jest praktycznie wyłącznie za granicą. Ponadto za bardzo istotne uważam także osobiste doświadczenie w tym przedmiocie (w moim przypadku: rozwój stosunków polsko-niemieckich). Podczas mojego pobytu chciałbym poznać naukowców z obu krajów i bezpośrednio doświadczyć polsko-niemieckiej współpracy naukowej. W czasie badań w Niemczech i w Polsce chciałbym używać obu języków w pracy i w życiu codziennym oraz w miarę możliwości podszlifować mój polski (poziom B2)."

 Gasparian_Argam_7128 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Argam Gasparian

Macierzysta uczelnia: Instytut Stosunków Międzynarodowych na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 12.10.2015 - 12.11.2015

Główny obszar badań: Wymiar bezpieczeństwa niemieckiej polityki zagranicznej

"Interesuję się niemieckim językiem, kulturą i polityką. Stypendium to zapewni mi możliwość pracy nad moim doktoratem, poprawienia znajomości języka niemieckiego i poznania niemieckiej kultury. Pobyt na Uniwersytecie Europejskim Viadrina jest dla mnie tym samym okazją do wymiany doświadczeń, wymiany poglądów i wymiany kulturalnej z innymi naukowcami. Ma duże znaczenie nie tylko dla mojej pracy doktorskiej, ale również dla mojego rozwoju naukowego i zawodowego, zwłaszcza dla nawiązania kontaktów międzynarodowych."

Heyden_Megale-Antonieta_14 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Antonieta Heyden Megale

Macierzysta uczelnia: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazylia

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 25.8.2015 - 22.11.2015

Główny obszar badań: Mieszkańcy wieży Babel: Wspomnienia i relacje brazylijskich nauczycieli szkół dwujęzycznych

"Uważam, że pobyt na badaniach naukowych jest dla mnie wielką szansą na wzbogacenie kontaktów akademickich, ponieważ spotykać będę naukowców i studentów, którzy również przekraczają granice w różnych częściach świata. Ponadto pasjonuje mnie poznawanie Frankfurtu nad Odrą ze względu na jego położenie na granicy polsko-niemieckiej, co daje mi możliwość połączenia teorii i praktyki przekraczania granic."

 Ankrava_Arta_MG_7207 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Arta Ankrava

Macierzysta uczelnia: University of Minnesota, USA

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.11.2015 - 30.11.2015

Główny obszar badań: Nacjonalizm, transnacjonalizm, antykomunizm: Kształtowanie łotewskiej diaspory amerykańskiej

"Jestem zainteresowana stypendium zapoznawczym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, a zwłaszcza w centrum B/ORDERS IN MOTION, ponieważ umożliwi mi ono lepsze poznanie innych studentów, badaczy i ich pracy. Mam nadzieję, że uzyskam wiedzę na temat badań nad migracjami w dzisiejszej Europie oraz nowych teoretycznych czy metodologicznych strategii stosowanych przy badaniu granic, przepływu, tożsamości. Chciałabym nawiązać kontakty z osobami, które pracują nad podobnymi zagadnieniami."

natalie senf

Imię i nazwisko: Natalie Senf

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Uczelnia zagraniczna: University of New South Wales Sydney, Australia

Okres pobytu na badaniach naukowych: 14.12.2015 - 22.2.2016

Główny obszar badań: Organizacyjne poziomy wymagań – badania eksploratywne w ramach ekskluzywnej gastronomii

"Pobyt na badaniach naukowych z jednej strony pomoże mi w rozwijaniu badań poprzez bliski kontakt z ekspertami w mojej dziedzinie. Z drugiej strony pozwoli mi on na zapoznanie się z pracą naukową w innych kontekstach kulturowych oraz na nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Pobyt ten służy opracowaniu artykułów, które będą rezultatem moich studiów doktoranckich, a następnie ukażą się w ramach znaczących publikacji."

Behrend_Katharina_MG_2734 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Katharina Behrend

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Uczelnia zagraniczna: University of Oxford, Anglia

Okres pobytu na badaniach naukowych: 21.9.2015 - 18.12.2015

Główny obszar badań: Badania na temat ochrony poufnych informacji

"Badania w obszarze prawa międzynarodowego opierają się na międzynarodowej wymianie naukowej, którą młodym naukowcom umożliwia wspierany przez DAAD Viadrina International Program – for Graduates (VIP). Celem mojego pobytu jest przeprowadzenie prac badawczych do mojego doktoratu. Drugim ważnym celem będzie nawiązanie zawodowych kontaktów z innymi aktywnymi lokalnie naukowcami."

Budzinowska_Marta_MG_1736 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Marta Budzinowska

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.7.2015 - 30.9.2015

Główny obszar badań: Umowa o udostępnienie skrytki bankowej

"Uniwersytet Europejski Viadrina jest znany w Europie jako centrum badań naukowych. Ponadto promuje współpracę polsko-niemiecką i oferuje naukowcom bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę badawczą. Mam nadzieję, że dzięki wynikom moich badań poczynię duże kroki w pracy nad doktoratem. Cieszyłabym się również, gdyby przeprowadzono zaproponowane przeze mnie projekty we współpracy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza."

Sydykova_Meerim_7268 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Meerim Sydykova

Macierzysta uczelnia: Kirgiski Uniwersytet Narodowy, Kirgistan

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 12.10.2015 - 28.12.2015

Główny obszar badań: Diagnoza ograniczenia rozwoju w Azji Środkowej: przypadek Republiki Kirgiskiej

"Okazja do pobytu badawczego w Niemczech pozwoli mi zgłębić obszar moich badań i uzyskać wymaganą wiedzę pod okiem czołowych profesorów w tym obszarze. Moje żywe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Europejskim Viadrina uwarunkowane jest tym, że uniwersytet ten stwarza doskonałą okazję do pracy z jednym z czołowych profesorów ekonomii międzynarodowej, finansów międzynarodowych i makroekonomii, co pokrywa się z moją pracą na temat metodologii diagnostyki rozwoju. Moim celem naukowym jest poszerzenie wiedzy dzięki badaniom na Uniwersytecie Europejskim Viadrina."

Hansen_Lauren_MG_7246 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Lauren Hansen

Macierzysta uczelnia: University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 10.10.2015 - 20.12.2015

Główny obszar badań: Postmemory w ruchu: pamięć, podróż i przestrzeń w literaturze po 1989 roku

"Zgłosiłam się na pobyt badawczy, aby poszerzyć swoje międzynarodowe kontakty naukowe oraz skorzystać z archiwów, materiałów badawczych i eksponatów znajdujących się za granicą. Ten pobyt wzbogaci mój projekt dzięki doświadczeniom, kontaktom i materiałom niedostępnym na mojej macierzystej uczelni. Moim celem jest spotkać się z naukowcami i studentami o pokrewnych zainteresowaniach badawczych, aby uzyskać ich opinię i zweryfikować zwłaszcza trzeci i czwarty rozdział mojej pracy doktorskiej."

Fyrkova_Gergana_7103 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Gergana Fyrkova

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 10.10.2015 - 31.12.2015

Główny obszar badań: Lingwistyczne, paralingwistyczne i kulturowe cechy bułgarsko-niemieckiej komunikacji biznesowej

"Pobyt na badaniach naukowych umożliwia poszerzenie informacji analitycznych i lepszy dostęp do najnowszych osiągnięć w zakresie badań nad kulturą i komunikacji międzykulturowej. Ważnym powodem jest również wymiana doświadczeń z kolegami z innych krajów. Profil naukowy uniwersytetu odpowiada całkowicie moim zainteresowaniom badawczym (lingwistyka stosowana, komunikacja, kompetencje międzykulturowe). Bardzo cenię przyjazną politykę badawczą uniwersytetu, przede wszystkim wspieranie działań badawczych, jak również międzynarodową atmosferę. Dogodna lokalizacja i możliwość korzystania z bibliotek w innych miastach w Brandenburgii (Berlin, Poczdam, Cottbus) były kolejnym powodem mojej decyzji."

Rosen_Rolly_MG_2762 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Rolly Rosen

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Hajfy, Izrael

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 26.7.2015 - 24.8.2015

Główny obszar badań: Wernakulyzacja i glokalizacja wspólnego społeczeństwa a koncepcja miast międzykulturowych

"Viadrina International Program - for Graduates (VIP) jest dla mnie okazją, aby poszerzyć horyzonty i poznać pracę innych uczelni w dziedzinach związanych z moją pracą. W szczególności jestem zainteresowana spotkaniem z dr Aniką Keinz z zakładu antropologii i zapoznaniem się z pracą B/Orders in Motion Institute. Zamierzam także porozmawiać z przedstawicielami niemieckich miast skupionych w Intercultural Cities Network, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wcielają reguły w życie."

Barfod_Sonja_MG_1786 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Sonja Barfod

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet w Roskilde, Dania

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 15.6.2015 - 15.7.2015

Główny obszar badań: Użycie języka w nieformalnych sytuacjach zawodowych

"Główną przyczyną mojej decyzji było Viadrina Center B/Orders in Motion, w szczególności zaś projekt „Percepcja granic w rozmowach“ jako źródło nowych pomysłów do tematu moich badań. Viadrina znajduje się ponadto w regionie przygranicznym, który – językowo – bardzo różni się od regionu Öresund, ale (być może) nie tak bardzo od regionu Sønderjylland-Schleswig."

Georgii_Alaev ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Georgii Alaev

Macierzysta uczelnia: Uralski Uniwersytet Federalny, Rosja

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 19.10.2015 - 30.11.2015

Główny obszar badań: Dynamiczny potencjał firmy wobec kryzysów: czy praktyka menedżerska wpływa na stabilność firmy

"Na mój pobyt badawczy wybrałem Uniwersytet Europejski Viadrina, ponieważ zapewnia on szerokie możliwości pogłębienia moich badań dzięki danym z rozwiniętego rynku takiego jak Niemcy. Głównym celem mojego pobytu na badaniach naukowych jest rozwój kontaktów z innymi stypendystami i grupą badawczą Dynamic Capabilites, jak i niezależna ocena moich badań."

Staskiewicz_Joanna_4920 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Joanna Staśkiewicz

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Uczelnia zagraniczna: Loyola University New Orleans, USA

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.12.2015 - 29.2.2016

Główny obszar badań: Dlaczego w Polsce nie istnieje katolicki ruch kobiet? – Kwestia płci w Kościele katolickim w Polsce po 1989 roku

"Mój pobyt w USA służy wymianie naukowej. Chcę w ten sposób uzupełnić moją pracę doktorską o aspekty międzynarodowe, aby zapewnić szerszy fundament jej polskiemu kontekstowi. Planowany udział w kursach uniwersyteckich, korzystanie z biblioteki, współpraca z Women’s Resource Center, a szczególnie rozmowy z pracującymi tam naukowcami stanowią dla mnie doskonały kontekst uzupełniający oraz możliwość nawiązania kontaktów naukowych."

Czerwonogóra_Katarzyna-_MG_7647 ©@Heide Fest

Imię i nazwisko: Katarzyna Czerwonogóra

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Hajfy, Izrael

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.10.2015 - 31.12.2015

Główny obszar badań: Syjonizm jako narzędzie emancypacji kobiet. Biografie, strategie i dyskursy syjonistek w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku

"Wybrałam Uniwersytet Hajfy, który jest jedną z instytucji partnerskich w Izraelskim Akademickim Partnerstwie Międzyuczelnianym Studiów Rosji i Europy Wschodniej. Mój pobyt za granicą pozwoli mi poprawić znajomość języka (hebrajski), uzupełnić badania archiwalne i skonsultować się z najlepszymi ekspertami w mojej dziedzinie."

Hellmund_Matthias ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Matthias Hellmund

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Uczelnia zagraniczna: Universidad de Chile, Santiago de Chile

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.10.2015 - 31.12.2015

Główny obszar badań: Panamerykański system „Drug Court“ jako alternatywa dla niemieckiego wymiaru sprawiedliwości karnej? Analiza i porównanie doświadczeń międzynarodowych w postępowaniu z przestępcami narkotykowymi

"Universidad de Chile jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów w Ameryce Łacińskiej. Już w chwili nawiązania kontaktu pojawiło się obustronne żywe zainteresowanie współpracą. Oprócz perspektywy porównawczej z dziedziny prawa mam nadzieję na uzyskanie cennej wiedzy w praktycznym zakresie i kontaktów ważnych dla rozwoju mojego projektu."

Marton_Pete ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Márton Pete

Macierzysta uczelnia: Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 23.11.2015 - 20.12.2015

Główny obszar badań: Rola państwowych przestrzeni władzy w integracji Europy Środkowej

"Dzięki temu wyjazdowi chciałbym poszerzyć osobiste horyzonty i wzbogacić działalność badawczą o nowe partnerstwa i artykuły. W mojej dziedzinie badań stworzyłem dotychczas bardzo niewiele partnerstw naukowych w niemieckim obszarze językowym. Dlatego jestem przekonany, że mogę to doskonale nadrobić w trakcie pobytu w Niemczech."

Anderson_Sage_MG_6393 ©Heide Fest

Imię i nazwisko: Sage Anderson

Macierzysta uczelnia: New York University, USA

Uczelnia zagraniczna: Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy

Okres pobytu na badaniach naukowych: 1.6.2015 - 28.8.2015

Główny obszar badań: Life in the Fewest Words: Timing Brevity from Chamfort to Benjamin

"Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich spędziłam rok w Berlinie dzięki stypendium DAAD. Od tamtej pory zawsze chciałam tam powrócić. Ważne jest to dla mnie szczególnie teraz, w końcowej fazie studiów doktoranckich, ponieważ po ich ukończeniu chciałabym rozpocząć pracę zawodową w Niemczech. Ponadto ważnym elementem moich studiów doktoranckich jest rozszerzenie własnej perspektywy poza amerykańską sferę akademicką. Szczególnie cieszę się z możliwości rozwoju profesjonalnego w ramach programu VIP."