Banner Viadrina

European New School of Digital Studies (ENS)

CP Front Copyright: Adam Czernenko

Digital Studies jako szansa na kształtowanie przyszłości społeczeństwa

Uniwersytet Europejski Viadrina i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza łączą siły, aby sprostać wyzwaniom społeczeństwa cyfrowego.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu planują wspólną kooperację w ramach projektu European New School of Digital Studies (Nowa Europejska Szkoła Studiów Cyfrowych) w Collegium Polonicum w Słubicach. Ta anglojęzyczna instytucja ma być połączeniem sił Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w dziedzinie przedsiębiorczości oraz analizy społecznej z ekspertyzą naukowo-techniczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Nad powołaniem jednostki pracuje wspólna grupa robocza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Pierwszym krokiem w ramach tej współpracy będzie przyjęcie
w semestrze zimowym 2020/21 grupy 30 studentów w ramach kierunku "Master of Digital Entrepreneurship". W dalszej perspektywie inicjatorzy projektu planują powoływanie kolejnych kierunków studiów i stworzenie atrakcyjnego środowiska uniwersyteckiego, które będzie przyciągać zarówno studentów i doktorantów, jak też uznanych naukowców.

Więcej informacji można uzyskać na stronie European New School of Digital Studies.

ens_logo ©Giraffe