Banner Viadrina

Uroczystość wręczenia Nagrody Viadriny 2019

W uznaniu wybitnych zasług
na rzecz stosunków między
Polską a Niemcami

reżyserka

Agnieszka Holland

została uhonorowana 19. Nagrodą Viadriny,

laudację wygłosiła Marion Döring,
Dyrektor Europejskiej Akademii Filmowej.

Uroczystość wręczenia nagrody
oraz pokaz filmu pt. „Pokot“ i rozmowa z reżyserką
odbyły się w czwartek, 9 maja 2019.

_JPA7066-190 ©Jacek Poremba